PUTOKAZISvako biće na Zemlji ima mogućnost odabira, putem svoje slobodne volje, kojim putem i koje odluke na nivou duše donosi.


Antoni de Melo
Buđenje, Novi dan – duhovne vežbe, Put k Bogu, Jednominutna besmislica, Put ljubavi, Damari ...

..........................................................
Osho
http://www.ivantic.net/osho.htm

..........................................................
Mooji

..........................................................
Ekart Tole
Moć sadašnjeg trenutka, Tišina govori, Nova zemlja, Moć sadašnjeg trenutka u praksi ...

..........................................................
Don Miguel Ruiz
Četiri sporazuma, Glas znanja, Majstorstvo u ljubavi ...


..........................................................


UNIVERZALNI ZAKONI

Univerzum je savršeno uređen i usklađen sa prirodnim i kosmičkim zakonima, i regulisan mnogobrojnim vibracijama kako bi se očuvao savršeni red.
Ovi zakoni su zapravo zakoni Univerzuma.
Univerzalni zakoni proizilaze od Stvoritelja i u sinergiji su sa celokupnim postojanjem. Zakoni Univerzuma su veliki zakoni po kojima Univerzum funkcionise kao stuktura celokupnog postojanja. Mi svi kao deo te celine živimo u skladu sa Univerzalnim zakonima, kojima kada ih razumemo i ispravno primenimo, menjamo naš život. Po ovim zakonima, mi sami kreiramo svoju stvarnost, privlačimo događaje i Ijude prema sebi. Kada ih shvatimo i primenimo, možemo da preuzmemo odgovornost za sebe i damo našem životu novi zamah, pravac i smisao.

Zakon Ishodišta

Celokupno postojanje je energija, koja se ispoljava u zavisnosti od svoje frekfencije. Univerzum je prema tome ogromno informaciono – energetsko polje, i sledeći tu paradigmu sa sigurnošću se može tvrditi da je Ishodište postojanja Inteligentna Svesnost, što je odlika Božanskog.
Zakon Ishodišta potvrđuje da je Praizvor svega Beskrajna Božanska Svest, koja je Apsolutna osnova bez Početka i Kraja, uvek Ista, Neizreciva, Prvobitna i Sveprisutna.


Zakon Božanskog ostvarenja


Zakon Božanskog ostvarenja osnovni je zakon postojanja, na osnovu koga je započelo Stvaranje. Stvaranje ili Kreacija predstavlja proces širenja Božanske Svesti, kroz mnogobrojne oblike u cilju Božanskog ostvarenja. Božanska svest je stvorila Univerzum, šireći sopstvenu energiju i njene produžetke u svim smerovima, stvarajući mnogobrojne oblike postojanja do samosvesnih bića, obdarenih različitim sposobnostima, u cilju potpunog Božanskog ostvarenja.
Zakon Božanskog ostvarenja ukazuje da sve što postoji i što je stvoreno, stvoreno je u cilju ostvarenja i ispoljenja Božanske Svesti.


Zakon Jednote


Sve što postoji, svaki oblik postojanja, svako biće, duša ili objekat, dio je Univerzuma stvorenog u procesu Božanskog ostvarenja. Svesnost da je Univerzum zapravo ogromno polje energije proistekle iz Božanske svesti, ukazuje da nema suštinske razlike između Tvorca i Stvorenog, ukazuje da je sve Jedno. To je osnova Zakona Jednote, koji nas približava Božanskoj svesti i ukazuje da možemo uvideti Božansku snagu u svemu i u nama samima.
Zakon Jednote je suština postojanja i ukazuje da su Božanska Svest i Univerzum kao Božansko ostvarenje Jedno.


Zakon Manifestacije

Sve što postoji započelo je sa mišlju i idejama koje su oblikovale procese stvaranja. Moć manifestacije je vrlo moćna sila, neophodna da se ispolje idejni obrasci Božanske Svesti. Naime, širenjem Božanske Svesti, nastalo je duhovno polje, iz kog izrastaju različiti oblici postojanja. Zakon manifestacije pokazuje osnovni princip kreativne moći, princip misli i ideja koje menjaju svet, te stvaraju nova iskustva kroz svoje ispoljavanje. Principi ovog zakona se direktno mogu primeniti i na čovekov život, jer kad čovek nešto čvrsto želi i nečemu predano teži, na to stalno misli i ako je dovoljno uporan to i ostvari.
Zakon Manifestacije vrlo je moćan zakon, putem koga se ispoljavaju idejni obrasci Božanske Svesti, kroz procese stvaranja.


Zakon Harmonije

Zakon Harmonije je osnovni zakon Univerzuma, jer bez harmonije Univerzum ne bi ni postojao. Harmonija proizilazi iz Božanske Svesti i nosilac je ravnoteže suprotnosti koje su u savršenom skladu, na čemu počiva poredak postojanja.
Zakon Harmonije zakonitost je Univerzuma, koja sve dovodi u sklad i celo postojanje čini savršenim.


Zakon Prirodnog reda

Priroda je uravnotežena, mirna i veličanstvena celina, u celoj prirodi postoji spokojstvo koje otkriva savršene zakonitosti. U prirodi ne postoje slučajnosti i sve je kako treba da bude, u savršenom redu. Prirodni red oplemenjuje usporenu tvar, on je istako paučinu života, čija je svaka nit u skladu sa celokupnom okolinom.
Zakon Prirodnog reda uobličava zamršene sile postojanja u jednu savršenu celinu, koja neguje život u svoj njegovoj raznolikosti.


Zakon Zajedništva

Kada se više manifestacija (bića) sa sličnom vibracijom okupi oko jednog cilja, težnje ili središta, nastaje zajedništvo i nastala zajednička energija se uvećava za onoliko puta koliko nastala grupa ima članova. Ovu misterioznu pojavu vidimo u krdu životinja, jatima ptica i riba, ali je i prisutna u ljudskom društvu, što koriste različite religije, ideologije i grupacije, poput grupa za lečenje i isceljenje, grupa koje meditiraju za mir u svetu itd. Putem zakona zajedništva ostvaruju se veze između bića sličnih vibracionih kretnji.
Zakon Zajedništva nosilac je zajedničke ili kolektivne svesti koja je posvećena određenom cilju ili ostvarenju.


Zakon Privlačnosti


Slično privlači slično, osnovna je univerzalna zakonitost na kojoj počiva celo postojanje. Univerzum kao jedno prostrano polje energija koje se neprestrano kreću, pokazuje da sve što postoji odašilje određenu energiju i da se međusobno privlače samo istovetne i slične energije. U Univerzumu deluju različiti energetski obrasci, ali ćemo privući samo one energije koje i sami zračimo, a to zavisi od naših želja, osećaja i misli. Tako, ako se želi privući mir i harmoničnost u životu, prvo bi bilo dobro postati spokojna i harmonična osoba. Prema tome Zakon privlačnosti oblikuje postojanje svake svesti, kojoj je dato da se ispolji na osnovu njenih težnji.
Zakon Privlačnosti najsnažniji je zakon Univerzuma koji oblikuje naše i svako drugo postojanje na osnovu naših težnji, misli, želja i osećaja.


Zakon Otpora


Otpor nastaje, kada se neprihvatanje nečega nastoji sprečiti, pri čemu se javlja odbrambeni stav. Kada se nađemo u situaciji u kojoj preovladava strah ili u kojoj se osećamo sputano i uznemireno, javlja se potreba da se branimo. U takvom stanju počnemo rasipati našu energiju, što zatvara naše energetsko polje i u potpunosti nas usmeri na otpor. Tako i naša svest postane preokupirana otporom, pri čemu ono čemu se opiremo, još više privlačimo sebi. Poznavanje ove zakonitosti nas uči da se oslobodimo straha, da prihvatimo svaku situaciju i tako odustanemo od branilačkog stava, čime nam se otvara put da preokrenemo situaciju u našu korist. Na nama leži ta odgovornost da promenimo perspektivu situacije i da je protumačimo kao novu priliku da naučimo nešto novo.
Zakon Otpora ispoljava se kada se jedan oblik postojanja opire drugom, pri čemu dolazi do njihovog sve jačeg privlačenja.


Zakon Odbijanja


Odbijanje predstavlja neprihvatanje i odbacivanje određenih vrednosti. Kao takvo odbijanje predstavlja suprotnost ili naličje sile privlačnosti. Sva delovanja koja imaju tendenciju odbijanja, zapravo sve više privlače ono što odbija, pri čemu samo odbijanje postaje jače. Ovo pokazuje da je reakcija odbijanja, produkt sumnje u određene vrednosti i osobine.
Zakon Odbijanja, suprotnost je zakona privlačenja, koja se ispoljava kada sumnja prevlada predanost određenom cilju ili ostvarenju.


Zakon Privlačne snage

Privlačna snaga je sila što pokreće Univerzum, to je moć data svim oblicima postojanja, kako bi se ostvarili. Zapravo Univerzum je unutar nas, mi smo sačinjeni od iste materije i uz pomoć nas, Univerzum upoznaje sebe. Snaga privlačnosti daje neograničenu moć da svako postojanje privuče silu kojom će ostvariti svoju ulogu. Privlačna snaga je snaga koja pokreće ostvarenje.
Zakon Privlačne snage usmerava svaki segment postojanja da privuče sile koje će oblikovati proces njegovog ostvarenja.


Zakon Beskrajne Ljubavi


Beskrajna ljubav je stvarna moć i istinska vrednost Univerzuma. Reč je o snažnoj kreativnoj energiji koja se Univerzumom širi nesputano i duboko oseća u svemu. Kada se misli na beskrajnu ljubav ne misli se na emocionalno poimanje ljubavi, već na osećanje ljubavi prema celokupnom postojanju. Lično osečanje ljubavi, usklađuje nas sa beskrajnom ljubavi Univerzuma koja je neiscrpna i sa kojom nema toga što se ne može postići. Beskrajna ljubav znači apsolutno prihvatanje Univerzuma onakvim kakav on i jeste, bez osuda, očekivanja i pokušaja da ga se promeni. Kada se odluči doživljavati, opažati i promovisati ljubav, počinju se privlačiti sve blagodeti beskrajne ljubavi kao odsutnost straha, mržnje i oslobađanje punog životnog potencijala.
Zakon Beskrajne ljubavi otkriva ljubav, kao vibraciju beskonačne istine, koja se slobodno širi Univerzumom, otkriva najsnažniju kreativnu silu koja pokreće Univerzum.


Zakon Istine


Istina je nepostojanje sumnje i savršeno poznavanje svake pojave kakva ona jeste po suštini. Savršena istina je deo nas samih, istina je u nama, istina je oko nas i u svemu prisutna. Istina je neodvojivi deo našeg bića, deo je prirodnog osećaja naše svesti za pravilnim razumevanjem zbilje i temelja postojanosti. Istina zapravo predstavlja spoznaju situacije koja potpuno odgovara stvarnosti.
Zakon Istine neodvojiva je zakonitost naše svesti, na kojoj počiva težnja za potpunim poznavanjem temelja postojanosti i razumevanjem svake pojavnosti.


Zakon Sudbine


Sudbina je sila koja određuje ključne momente života svakog čoveka, odnosno svakog svesnog bića. Ishod tih momenata određuju naša dela i postupci, misli, motivi, osećaji i želje, koje kreiraju stvarni tok našeg života. Sudbina je uslovljena i našom Karmom, koju kreiraju naša dela iz prethodnih života. U svakom životnom iskustvu ima važnu ulogu i Karma, jer pomoću nje mi odlučujemo o onom šta moramo naučiti u svakom životnom iskustvu, kako bi dušu oslobodili nesvrsishodnih namera, težnji i vezanosti. Sudbina po svojoj suštini predstavlja skup životnih okolnosti i reakcija na njih, koje zavise od našeg životnog delovanja.
Zakon Sudbine je sila koja održava potrebni red kojem je podvrgnuto svako biće i određuje ključne tačke života svakog bića, uslovljena njegovim životnim delovanjem.


Zakon Slobodne volje


Slobodna volja je najvažnija zakonitost svesti u kreaciji. Slobodna volja je zapravo alat ostvarenja duše i njene sudbine, i predstavlja sposobnost izbora stvaranja novih iskustava, pogleda i stvaranja misli duha, koje pokreću Univerzum. Svaki čovek ima slobodnu volju i moć da odredi svoje ponašanje, misli i delovanje.
Zakon Slobodne Volje ishodište je delujuće snage ostvarenja duše i oblikovanja pravca njene sudbine.


Zakon Napredovanja Duše


Svaka duša dobila je cilj svog postojanja, odnosno zadatak da raste, da se razvija i izgrađuje kroz različita životna iskustva. Svaka svesna duša je odgovorna za svoj život i sama je izvor svojih iskustava. Duša koja je svesna svog duha, sebe doživljava kao učenika života i svoje delovanje usmerava u ostvarenje svoje životne misije. Ostvarenje životne misije oslobađa kreativnu energiju, koja stvara obrasce ponašanja, putem kojih se razvija i napreduje svaka duše.
Zakon Napredovanja duše, daje svakoj duši moć da spozna i ostvari cilj svog postojanja.


Zakon Stvaralačke veštine


Stvaralačka veština proizilazi iz misli i namere, koja garantuje uspeh mudrim pristupom da stvorimo, ono čemu težimo. Snaga stvaralačke veštine zavisi od naše sposobnosti da privučemo kretivne energije, koje su uvek dostupne u Univerzumu. Stvaralačka veština je veština koju svi možemo steći, ona počinje sa svakom našom misli i zavisi od našeg fokusa na njih. Svaki čovek je obavijen misaonom atmosferom, koja proizilazi iz težnji i želja, kojima je posvećena. Posvećenost je osnova, koja ideju pretvara u stvarnost.
Zakon Stvaralačke veštine proizilazi iz naših misli i ideja, koje postaju mogućnost koje teže ostvarenju.


Zakon Izobilja


Planeta Zemlja nam je dala dovoljno, kako bi svoj boravak na njoj učinili rajem i to je ono što smo stekli sa rođenjem. Živimo u svetu izobilja koje pulsira kroz naš duh i samo čeka da ga kreativne sile naše svesti otkriju i istkaju, kako bi se ostvarilo. I tada će izobilje Božanskih blagoslova teći prema svakom biću, prema svakom srcu i svakoj duši. Zaista živimo u svetu izobilja i šarenolikog bogatstva i nemojmo ga smatrati manjkavim i nedostižnim.
Zakon Izobilja je najslobodnija univerzalna zakonitost koju privlači stvaralački duh koji će istkati različita izobilja, kojima sam teži.


Zakon Klatna


Klatna su samostalni energetsko informacioni sistemi, koji vibriraju na energetskom, mentalnom i emocionalnom nivou, pri čemu formiraju različite modele stvarnosti. Svaka misao koja ima tendenciju širenja je klatno. Zakon klatna je osnova na kojoj počivaju društvene vrednosti, društvene grupe i ideologije, koje održavaju misli poklonika i privrženika. Prema tome svako klatno fiksira misli i emocije poklonika, za svoj opstanak crpeći njegovu energiju. I u poznavanju ovog zakona leži ključ slobode izbora.
Zakon Klatna je zakonitost koja osigurava svakoj misli sa tendencijom širenja, da opstane i da se dalje razvija.


Zakon Svesnog odvajanja


Svako svesno biće obdareno je moći sa kojom može izabrati stanje vlastitog duha tj. odabrati ono što ga čini srećnim i zadovoljnim. Svesnim odvajanjem možemo uvideti stvarno stanje i uočiti sve ono što nas čini zadovoljnim i nezadovoljnim. Ono što nas čini zadovoljnim otvara nas prema pozitivnim vibracijama i energijama. Ono što nas čini nezadovoljnim, u nama izaziva otpor i blokira naše energije, drži nas u grču. Međutim ukoliko primenimo zakonitost svesnog odvajanja, postižemo mudrost da prihvatimo nepromenjive situacije kakvim jesu i prestanemo im se opirati. Jednostavno upučuje nas da promenimo ono što možemo, bez gubitka mentalne i fizičke energije, čime nas čini slobodnim.
Zakon Svesnog odvajanja omogućava našoj svesti da napravi izbor između vrednosti koje je nadahnjuju i koje je sputavaju.


Zakon Ispravnog delovanja


Ispravno delovanje obuhvata sve one postupke i delovanja bez posledica, što podrazumeva ispravan stav, da ono što činiš drugom, zapravo činiš sebi. To je vrlina življenja sa kojom svoje delovanje vršimo, ne nanoseći štetu ni sebi, ni drugome. Ispravno delovanje je svako delovanje, koje umiruje naš um i ispunjava naše biće, uvodeći ga u stanje blaženstva i osećaj višeg smisla, čineći ga srećnim, spokojnim i duhovno ispunjenim. Na suptilnijem nivou, ispravno delovanje povećava pozitivnu energiju i vibracije, koje nas čine zadovoljnim i oplemenjuju našu okolinu.
Zakon Ispravnog delovanja daje nam moć, da vlastito delovanje vršimo tako da ne nanosimo štetu sebi i svojoj okolini.


Zakon Mudrosti


Mudrost uključuje shvatanje istine i dobro prosuđivanje u primeni te istine, ona predstavlja postojanje čiste svesti proistekle iz različitih životnih iskustava. Ona predstavlja sklad misli i delovanja, zasnovan na dobrom znanju i ispravnom delovanju. Mudrost pretvara spoznaju onoga što je dobro, u dobro delo. Može se kazati da je mudrost snaga pronicanja u najdublja značenja postojanja i života uopće.
Zakon Mudrosti je zakon razvoja čiste svesti, na osnovu iskustava, primene stečenih znanja i njihovog razumevanja.


Zakon Milosrđa


Milostivost ili milosrđe podrazumeva predanost činjenju dobrog, širenju ljubavi i dubokom osećanju duše da pomoći drugom, znači pomoći sebi. Ako dajemo ljubav i milost drugima, isto dobijamo i zauzvrat. Milosrđe je beskrajna ljubav na delu. Ono se može definisati kao postojanje svesti o tome da je sve Jedno i da činjenje dobročinstva, znači menjanje sveta.
Zakon Milosrđa daje snagu svim svesnim bićima da čine dobro, čineći ga istodobno za sebe, za druge i za ceo svet.


Zakon Zahvalnosti


Zahvalnost jeste znak poštovanja prema onome što imamo, što nas ispunjava i donosi sreću. Zahvalnost je stav srca, prema vrednostima koje imamo u životu i na kojima trebamo biti zahvalni. Zahvalnost je vrlina samosvesne duše, koja zna da je sve što ima i poseduje u životu, dar Univerzuma našoj duši u procesu njenog ostvarenja. Bez zahvalnosti, energija koju odašiljemo, nosi poruku da „nemamo dovoljno“, a takav stav i čini da nemamo dovoljno.
Zakon Zahvalnosti uči nas da poštujemo sve što imamo i posedujemo u životu kao dar, dat našoj duši radi njenog životnog ostvarenja.


Zakon Prosvetljenja


Prosvetljenje je postizanje iskustva čistog, nepomućenog i potpunog blaženstva. To je stanje spokoja, potpune duhovne slobode i nevezanosti. A u stanju duhovne slobode dolazi do oslobođenja od čulne stvarnosti i ostvaruju se veze sa Božanskim Izvorom. Ove veze nas oslobađaju destruktivnih misaonih i emotivnih sila, vraćaju nas u naše prirodno stanje samozadovoljne svesti na putu ostvarenja.
Zakon Prosvetljenja je sila data svakoj duši, da postigne duhovnu slobodu i stanje čistog duhovnog mira.
Нема коментара:

Постави коментар