17. октобар 2013.

ENERGETSKI BALANS • IDEALNA HARMONIJA ČOVEKOVOG ŽIVOTA I POSTOJANJA ISKLJUČIVO ZAVISI OD SAVRŠENOG FUNKCIONISANJA NJEGOVE LIČNOSTI U SVIM OBLASTIMA ŽIVOTA.
 • OSNOVNE, NEOPHODNE SVAKODNEVNE USKLAĐENOSTI SVIH NIVOA: DUHOVNOG, EMOTIVNOG, MENTALNOG, FIZIČKOG...


ENERGETSKI BALANS – Aktiviranjem lične energije, trajno uvećavamo sopstveni potencijal i povećavamo svoje mogućnosti.


OSTVARUJEMO:

– Savršenu usklađenost uma i tela,
– Neprestano jedinstvo misli i emocija,
– Integraciju radnog (misaonog) uma i izvršnog (emotivnog) uma,
– Zamenu neželjenog u željeno stanje,
– Ubrzavamo lični razvoj podizanjem svoje svesti,
– Postajemo svesni svih svojih mogućnosti i maksimalno ih koristimo.

ENERGETSKA ISCELJENJA – Neki od ostvarenih rezultata isceljenja:

Kožne bolesti, ciste, tumori, reumatizam, prostate, problemi pms-a, hemoroida, dijabetisa, štitne žlezde, oboljenja kičme, proširenih vena, hroničnog umora, depresije, anksioznosti, povreda, podrške pre i posle operativnog zahvata...
– Problema kod poremećaja disanja, varenja, endokrinog, mišićnog kardiovaskularnog... sistema,
– Odnosa partnera, odnosa sa decom,
– Porodičnih i poslovnih odnosa,
– Energetska psihoterapija,
– Energetska podrška pri ostvarenju ciljeva,
– Energetska podrška trenutnim poslovima i novim projektima.

U primeni energetskog isceljenja ne postoji starosna granica. Može se primeniti kod trudnica, dece (uz saglasnost roditelja). KONTRAINDIKACIJE NE POSTOJE.


ENERGETSKI BALANS – harmonija ličnosti, aktiviranje svetlosnog tela i DNK lanaca, isceljenja


   DUHOVNA ENERGETSKA MEDICINA
Energetska ili duhovna medicina, zasniva se na saznanju da je preko 80% svih hroničnih bolesti posledica stresova i negativnih misli, kao što su: nezadovoljstvo, žalost, strah, brige

Kroz naš organizam, celog života protiče jedna energija, nazovimo je životna energija. Njen normalni protok predstavlja garanciju našeg psihofizičkog zdravlja. Međutim, postoji više unutrašnjih i spoljašnjih uzroka koji smanjuju ili, na pojedinim mestima sasvim zaustavljaju ovaj protok. To postepeno dovodi do smanjenja funkcija onih organa koji korespondiraju sa mestima smanjenja protoka životne energije, a kasnije i do njihovog oboljenja.

Stresovi i negativne misli predstavljaju najrazorniji uzrok blokade normalnog protoka životne energije kroz naš organizam, što znači da su oni glavni prouzrokovači hroničnih psihičkih i organskih bolesti. Naši stresovi i negativne misli su energetski talasi koji vrše blokadu protoka životne energije kroz telo, što prouzrokuje nastanak bolesti u organizmu. Isto tako, najvažniji doprinos isceljenju je energetsko delovanje duhovnih energija. Zbog toga se ova vrsta alternativne medicine naziva duhovno ili energetsko isceljenje. Suština njenog delovanja nije u otklanjanju simptoma bolesti, nego njenih uzroka-blokada protoka životne energije, čime se posledice, odnosno simptomi automatski povlače.

SAMO osobe koje su dostigle visoki duhovni nivo u stanju su da preko duhovnih energija pomognu pacijentu u isceljenju određenih poremećaja zdravlja. Ta pomoć se sastoji u uklanjanju blokada protoka životne energije kroz ljudski organizam, što postepeno dovodi do poboljšanja.

Iscelitelj duhovne ili energetske medicine, dakle ne deluje sam na pacijenta, nego preko duhovnih energija. Duhovne energije su nas stvorile, pa bolje poznaju naš organizam od ljudi. Stoga je ova alternativna metoda apsolutno bezopasna.

Da bi se postigao zadovoljavajući efekat, potrebno je uraditi više isceljujućih seansi. Duhovna ili energetska medicina nije kontraindikativna za druge metode lečenja. Naprotiv, predstavlja im dragocenu pomoć, posebno naučnoj medicini, jer stiže i tamo gde skalpel i medikamenti ne mogu.

TRADICIONALNA MEDICINA

Tradicionalna (komplementarna i alternativna) medicina je termin koji je u zvaničnu upotrebu uvela Svetska zdravstvena organizacija. Pod njim se podrazumevaju “zdravstvene prakse, pristupi, znanja i verovanja koja se odnose na preparate biljnog, mineralnog ili životinjskog porekla, na duhovne terapije, kao i na manualne tehnike i vežbe koji se primenjuju pojedinačno ili u kombinaciji u svrhu lečenja, dijagnostikovanja i sprečavanja bolesti, odnosno radi očuvanja dobrobiti” (1).

U stručnoj javnosti se, inače, globalno koristi akronim KAM (CAM-complementary and alternative medicine). 

Komplementarna medicina je termin koji podrazumeva “grupu sistema, praksi i proizvoda koji se, primenjuju u svrhe zdravstvene zaštite, zajedno sa konvencionalnom medicinom, a trenutno se ne smatraju njenim delom” (2).

Alternativna medicina je zajednički naziv za niz terapijskih postupaka i sistema koji su zasnovani na holografskoj paradigmi, a ponikli su iz tradicije vitalizma prema kojoj čoveka, prirodu, kao i univerzum uopšte, prožima životna energija. Ova je životna energija poznata u mnogim kulturama: u Kini i Japanu kao Či, u Indiji kao Prana, u starom Iranu kao Ga-llama, u Tibetu kao Srog-dzin, kod Američkih indijanaca kao Wakam, ili Oren. Alhemičari su je nazivali vitalni fluid, a Paracelzus - munia. U evropskom kulturnom prostoru njome su se bavili naučnici poput Karla fon Rajhenbaha koji je koristio naziv Od, kao i Vilhelm Rajh koji je govorio o Orgonskoj energiji. Kod nas se koristio termin - Snaga, koji je, u narodu, po gdegde, još uvek sačuvan u tom značenju (3).

SISTEMATIZACIJA METODA TRADICIONALNE MEDICINE

1. Posebna Radna grupa za tradicionalnu (komplementarnu i alternativnu) medicinu Ministarstva zdravlja Srbije, koja je  dala predlog o konačnoj formi Pravilnika o bližim uslovima, načinu i postupku obavljanja metoda i postupaka tradicionalne medicine, stala je na stanovište da sve legalizovane metode tradicionalne medicine  treba svrstati u dve grupe:  terapijske metode i metode unapređenja zdravlja.  Iz razloga vezanih za forumulacije kojima je definisana tradicionalna medicina u Zakonu o zdravstvenoj zaštiti na koji se pravilnik oslanja, međutim, termin metode unapređenja zdravlja koji u Zakonu nije bio naveden, zamenjen je terminom metode rehabilitacije.

2. Sistematizacija legalizovanih metoda tradicionalne (komplementarne i alternativne) medicine je napravljena  radi veće preglednosti i ne isključuje druge vrste podela i grupisanja.

Metode dijagnostike i lečenja:
 • Ajurveda
 • Akupunktura
 • Kvantna medicina
 • Kineska tradicionalna medicina
 • Duhovna energetska medicina
 • Energetska terapija
 • Makrobiotika
 • Primenjena kineziologija
 • Refleksologija
 • Segmentna terapija
 • Suđok
 • Tradicionalna domaća medicina
 • Tuina
 • Fitoterapija
 • Hiropraktika
 • Homeopatija
 • Šiacu
 • Apiterapija
 • Aromaterapija
 • Detekcija štetnih zračenja
 • Joga
 • Porodični raspored
 • Reiki
 • Tai či čuan
 • Ći gong


PREUZETO SA SAJTA MINISTARSTVA ZDRAVLJA
http://www.zdravlje.gov.rs/showpage.php?id=212