HARMONY108 – VIBRACIJA

VIBRACIJA – ZVUK: MISLI, REČI I DELA: MOLITVA, MANTRA

Misao nije pritoka verovanja, ona je deo glavnog toka te reke koja je tekla u krug i vratila se do sebe same.

- Obnova, utvrdjivanje Identiteta
- Obnova, uspostavljanje Integriteta
- Obnova, učvršćivanje Karaktera  • KAKO DA ŽIVIMO U OVOM SVETU ISPRAVNIM ŽIVOTOM KADA ON UGROŽAVA NAŠ INTEGRITET?

  • NA KOJI NAČIN MOŽEMO ZAŠTITITI NAŠU LJUDSKOST?

  • KAKO DA OSTANEMO JAKI I SNAŽNI DA BI SMO MOGLI DA SE SUPROSTAVIMO KOMPROMISIMA?

  • KAKO DA PRESTANEMO DA BOJIMO ISTINU?

  • KAKO DA OČUVAMO LIČNE I ZAJEDNIČKE VREDNOSTI U OKRUTNOM, STVARNOM SVETU I REALNOM ŽIVOTU?

  • KAKO DA SKUPIMO HRABROST DA SE SUPROSTAVIMO SVEMU TOME?

Ceo život se sastoji od bezbroj identiteta. Kada, recimo, hodate, vozite, bavite se odredjenim sportom, razne vrste susreta, poslovni partnerski, ljubavni, istog momenta ulazite u taj identitet, menjate stav, izraz lica i tada iz tog identiteta delujete... Inače, to ne biste mogli (koristimo nekoliko identiteta).

Najdublji identiteti, integriteti su oni koji su stvoreni u detinjstvu.

U detinjstvu stvaramo najviše otrovnih identiteta, posebno onih koji se nazivaju „autoriteti“, a stvoreni su od želje „biću kao on“ i kasnije u životu ne postanemo isto kao ON ili ONA i automatski stvorimo obrazac „nisam dovoljno dobar“, što se naziva infatilni identitet.

Jednom kada identitet postigne svoj cilj, nauči nas lekciju tada se on raspadne, nestane, rastvori, transformiše.

Tek tada gradimo nove identitete. Međutim, neki identiteti ostaju u nama, na njih smo zaboravili ali se oni u obliku entiteta nalaze u našoj auri, energetskom polju ili podsvesti i utiču na nas a da ih mi nismo svesni. A oni se manifestuju i utiču na naš život, a mi se pitamo „šta je to sad?“.

Otrovni identiteti nastaju na osnovu proživljene situacije koju smo formirali, tj. proživeli u detinjstvu i kasnije upravljaju našim životom ali ih mi nismo svesni.

Primer: teret deci da moraju po svaku cenu biti najbolja, najpametnija (kada to ne ispune dobije se energetski blok ili identitet NISAM DOVOLJNO). Iz toga nastaje i oblik vezanosti za željom; ograničenje i ograničeno uverenje nastalo iz očekivanja (ja sam najpametniji, najbolji), a nemoguće ga je ispuniti...

Međutim, osoba tada funkcioniše na način „koja to nije“, jer to ona suštinski po svojim osobinama nije (nije priroda njene ličnosti, duše), već želja nekog autoriteta ili idola.

Svaki identitet koji postoji u okviru naše prirode ličnosti mora imati svoju potvrdu ili nastaje energetski disbalans koji se na kraju manifestuje kao bolest. Ako nije potvrđen, osnova svih problema (nedostataka) je nedostatak životne energije koju možemo nazvati i energija istine ili lična personalna energija koja se izražava kao osobina vaše prirode ličnosti, vaša duša na delu.

Naši identiteti oblikuju našu percepciju (ako nema ravnomernog protoka iz svih 7 energetskih centara). Iako nam se naša realnost ne dopada nemamo dovoljno životne energije pa tu realnost menjamo. Ako naš mozak (neokorteks) nema prolaz, energ. prolaz je zatvoren i nema vezu sa nadsvešću ili višim umom.

Mi tada funkcionišemo na osnovu stare vibracije – moć, novac, seks, tj. nesvesno, podsvesno, svesno, neophodno bi bilo da dodamo novu dimenziju svom razvoju i uključimo svoju nadsvest, jer jedino tako možemo postići svoju celovitost i sveukupnost, razvijajući lične potencijale...


OBNOVA KARAKTERA

Uglavnom, suština započinjanja naših života je u savladavanju lekcija. Bitan napredak, razumevanje, gde se nalazimo na nivou napretka i gde treba da napredujemo.


Razumeti ko smo mi (ko sam ja – razviti univerzalni identitet) u stvarnosti i kakva je moć naše energije.

Neophodno je da naučimo sebe kako će naše telo izaći na kraj sa našim emocijama i biti svesni koliko uticaj na naše ukupno stanje ima suptilni, energetski svet.

Naučena vrsta verovanja proizilazi iz načina mišljenja rođenog u legalističkom i opšteprihvaćenom mentalnom sklopu koji očekuje podatke i dokumentaciju. Bez svog ličnog razmišljanja ljudi očekuju dokaz, jer su navikli da se osećaju dobro samo kad žive pod teretom toplog pokrivača dokaza tuđeg mišljenja, stvarajući na taj način sami sebi ograničenja koja ih mnogo puta odvode direktno u bolest ne bi li im razbila određene paradigme. I to je jedan od načina da promene svoja uverenja.

Nevezanost znači oslobođenje od stavova i verovanja (uverenja) koji nas sputavaju, a isto tako i otpuštanje od onoga što posedujemo (odbacivanje zavisnosti od stvari, predmeta, loših navika...)

INTEGRITET

Integritet vodi korene iz materijalnog, zemljanog života i ne sadrži duhovnost na otvoren način. Integritet se često definiše kao potpunost, ali je duh izostavljen, a to je komponenta koja čini sveukupnost i celovitost.

Integritet znači imati hrabrosti i samodiscipline da se živi u skladu sa svojom unutrašnjom istinom, univerzalnim identitetom i kada smo to u stanju da živimo onda nema neravnoteža, disbalansa; nastaje harmonija, lepota života koji živimo.

"NEKI KAŽU DA JE ZNANJE MOĆ, ALI TO NIJE ISTINA. KARAKTER JE MOĆ." - Sathya Sai Baba

KARAKTER

Karakter je suština, osnov funkcionisanja čoveka.

Karakter je osnovni činioc, sastojak čovekovog života, to je ono što čovekov život čini savršenim ili prosečnim, ili ništavnim...

Pojam karaktera odnosi se na osnovu, tj. suštinu ukupnih rezultata postignutih u životu. To je skup svih vrlina i mana, povezanih osobina i pojmova, ličnih i društvenih vrlina koje su formirale naše navike.

OBNAVLJANJE KARAKTERA

Čovek ne može jednom podesiti svoj karakter "na dobro" i više o tome ne razmišljati ili voditi računa. Na očuvanju i postizanju boljeg karaktera treba neprestano da se radi.

Kada se uđe u svoju unutrašnjost dođe se do središta svog karaktera, do lične svetlosti i istine koja daje snagu karakteru.

To je isključivo lična, individualna, jedinstvena unutrašnja formula koja vredi samo za jednu osobu kao pojedinca i ne može se mešati sa bilo kojom drugom osobom. Svako od nas ima svoj lični zakon koji je svojstven isključivo njemu samom.
To je isključivo jedinstveno za svakog pojedinca kao i njegovo telo, a u stvari je mnogo više od tela.

Dakle, kada god odstupimo od svoje suštine osećamo se nepotpunim, zaglavljenim i lagano silazimo sa svog puta, razboljevamo se...
Ovo je mehanizam temeljne i trajne transformacije ličnosti, a to je ono što u osnovi predstavlja rezultat obnove karaktera.
...

Нема коментара:

Постави коментар