24. август 2016.

I još jedno iskustvo...


Vođena radoznalošću, željom da Teslino otkriće postojanja skalarnih talasa nekako unesem u svoje iskustvo i potrebom za kvantnim skokom, sa velikim ushićenjem sam se podvrgla metodi aktivacije svetlosnog tela.


Odabir odgovarajućeg energoterapeuta je bio važan momenat za moju odluku, jer znam da je rad sa energijama veoma opasan bez čistote misli, ogromnog znanja, talenta i Božjeg dara. Svetlosna aktivacija tela je istog dana urađena mom suprugu i meni, a Vojo je uradio i dve svetlosne aktivacije članovima naše familije.

Nemoguće je u reči pretočiti pozitivne efekte aktivacije svetlosnog tela i opisati utiske, osećanja, zbivanja i stanja u organizmu nakon takvog poduhvata. Neizmerno sam srećna i zadovoljna što sam spoznala i iskusila takvu vrstu blagodeti. Promene u mom slučaju, u odnosu na stanje pre aktivacije su priliv energije, povećana smirenost, kvalitetnija komunikacija sa sagovornikom, češći osećaj "bezrazložne" ushićenosti, povećanje nivoa strpljenja.

Smanjila se vezanost za fizičke entitete, ljude, mišljenje ljudi, reakcije ljudi, potreba da svet oko sebe suviše logički analiziram. Povećala se povezanost sa sobom, odlučnost, pamćenje, koncentracija, lucidnije razmišljanje, lakše verbalno i emocionalno izražavanje, tolerancija. Korist je beskrajna i nemerljiva zemaljskim merama.

Vojo je vrhunski profesionalac i eminentni poznavalac rada sa energijama, jedna blistava Duša koja kod sagovornika širi podsticaj za preokret i transformaciju i retka osoba kojoj potpuno verujem da zna šta i kako radi sa energijama.


Anja