14. јул 2018.

RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA – KONCEPT INTEGRACIJE I RAZVOJA: HARMONY108 – INTENZIV


Novo vreme duhovne evolucije zahteva novi temelj čije se strukture sastoje od razumevanja sebe, ličnih uvida i spoznaje. Obnova i razvoj sopstvenih potencijala omogućuje nam stvaranje kvalitetnijih životnih stvarnosti. Naša lična energija u svom pojavnom obliku izražava se preko titraja određenim taktom vibracija, treperenjem osećaja naše duše. Taj osećaj naše nevidljive stvarnosti svojim taktom stvara ritam frekvencija naše duše. Naš lični ritam se preslikava u našu vidljivu, opipljivu fizičku stvarnost i u sinergiji vibracija sa vibracijom našeg fizičkog tela, objedinjenim izrazom stvara naš biološki ritam. To je uzrok naših otkucaja srca koji je direktno povezan sa dominantnim osećajima naših karakternih osobina. Harmony108 svojom suštinom objedinjuje sve delove prirode naše ličnosti i pomaže nam da svoj duševni i biološki ritam uravnotežimo sa vibracijama planete na kojoj živimo. Neophodno je da uravnotežimo samu prirodu našeg celog bića u sadašnjem vremenu harmoničnim tokom našeg života i njegovog protoka u vremenu, bez obzira na uvećanje tempa samog vremena.
Ovo nisu seminari, kursevi ili radionice; tako se zovu samo zbog nedostatka pravih reči. Ovo je u stvarnosti optimalizacija i revitalizacija svih nevidljivih potencijala koje do sada nismo koristili, nismo ih razvijali a u nama postoje, deo su naše prirode ličnosti, naše jedinstvene suštine. Menjajući svoju vibraciju, promenićemo svoju energiju i kvalitet kretanja, frekvenciju svog životnog puta kao da smo ugradili najnoviju navigaciju sa najharmoničnijim navođenjem od mesta na kojem smo sada do mesta na koje hoćemo da stignemo. Izgradićemo jedinstvenu, ličnu mapu svog životnog puta. Dolazimo do odgovora šta u stvari kod sebe treba da izgradimo da bi mogli da ostvarimo svoje ciljeve namerom naše duše. Jedini način da postignemo više jeste da postanemo više, ali na osnovama ličnih zadataka duše i istinskih potreba svog bića omogućujući sebi najveći mogući kvalitet života i življenja. 

Osnovni intenziv Harmony108 sastoji se od: Energoterapija za aktivaciju Svetlosnog tela, kursa Isceljenja skalarnom energijom (osnovni nivo sa energetskom komunikacijom) i radionica Integrativnog spoznajnog razvoja. 

Energoterapije aktivacije Svetlosnog tela nam otvaraju put da čujemo sebe u svakodnevnim igrama misli, uma i intelekta. Otvaramo kanal za pojavu uvida što je savršena osnova za dalji rast i razvoj. Dolazi do integracije svih sedam tela duše što nam donosi unutrašnji mir, prihvatanje i razumevanje sebe, usklađivanje svojih istinskih potreba namera naše duše i naših želja (kvantni skok u načinu življenja), integraciju svih nefizičkih DNK lanaca sa DNK lancem u fizičkom telu i dolazi do samoisceljenja svih nivoa. Obnovom strukturne geometrije našeg tela, aktivacijom Svetlosnog tela uspostavlja se lična, suptilna, energetska ravnoteža sa ravnomernim protokom energije iz svih sedam energetskih centara; povećavaju se svi naši potencijali; Misli postaju jedno sa našim osećanjima u svakom trenutku; Naša kreativnost i naši talenti se pojačavaju i oslobađaju od preostalih ograničenja i uslovljenosti; Osećamo jasnije smisao svog života; Oslobađamo se osećaja krivice i straha, raznih vrsta zavisnosti, poroka, ljubomore; Stičemo osećaj jedinstva, komunikaciju sa samim sobom, imamo više izbora i više samopouzdanja kod donošenja odluka; Znamo šta hoćemo, a šta nećemo; Razvijamo integrisan um sa čestim vizijama putem svesne komunikacije, sa informacijama o rešenjima koja su sada za nas najbolja, rešenja koje spremno dočekujemo; Osećamo promenu nivoa svoje svesnosti u svakom trenutku, da nam je jednostavno sve bolje; Bolji odnos prema sebi i drugima, stvari se jednostavno rešavaju same od sebe, u stvarnosti mi se menjamo, a samim tim i naše okruženje; Odnosi u porodici se rešavaju sa neverovatnom lakoćom; Razumevanje vlada u odnosu sa roditeljima, patnerom, decom; Unapređuje se naš odnos prema poslu koji obavljamo, odnos prema kolegama i poslovnim partnerima; Može se manifestovati i kao promena mesta našeg boravka...

Kurs Isceljenja Skalarnom energijom obuhvata inicijaciju za isceljenja, praktičnu primenu Skalarne energije u svakodnevnom životu, povezivanje, uputstva, prenos znanja i iskustva o korišćenju Skalarne energije u svrhu samoisceljenja i isceljenja, duhovnu komunikaciju, stvaranje energetskih naloga, regeneraciju, harmonizaciju, Isceljenja prilikom raznih stanja, odnosa, situacija... Jedini iscelitelj za nas, odnosno jedina osoba koja može da nas izleči jesmo isključivo mi sami. Svi drugi su samo savetnici, tehničari ili edukatori.

Zašto nam je potrebno isceljenje Skalarnim enegijama? Zato što naše isceljenje pripada isključivo nama; Zato što preuzimamo odgovornost za svoj život kroz naviku da brinemo o sebi na potpuno prirodan način; Zato što je neophodno da se posvetimo svojoj energetskoj higijeni (svojoj auri, energetskom i bio-polju), isto kao i higijeni svog fizičkog tela; Zato što povećavamo svoje energetske sposobnosti, a time i mogućnosti da širimo bezuslovnu ljubav; Zato što energija u nama utiče na našu vibraciju; Zato što podižemo svoju vibraciju i oslobađamo se negativnih energetskih sadržaja; Zato što isceljenjem sebe isceljujemo i svoje okruženje i stvaramo optimalnu realnost; Zato što dobijamo jednostavnu i proverenu tehniku da samostalno isceljujemo sebe i svoje najbliže; Zato što koristimo energiju iz etra, same prirode, živimo zdravije i kvalitetnije i usklađujemo se sa prirodom; Zato što aktiviramo sopstveno bio-polje i pomažemo procesu boljeg snabdevanja ćelija kiseonikom i hranljivim materijama, aktiviramo molekule vode u krvi, regulišemo metabolizam, stimulišemo detoksikaciju fizičkog tela; Zato što primenom isceljenja skalarnim energijama pomažemo sebi u prevazilaženju emotivnih, mentalnih i duševnih stanja.

Radionice Integrativnog spoznajnog razvoja omogućuju razvoj duhovne inteligencije, upućuju nas kako da ujednačimo sve vibracije u nama i podignemo svesnost svih nivoa bića, izvršimo integraciju svesti, podsvesti i nadsvesti, otkrijemo i otklonimo svoja ograničenja uslovljenih uverenja i promenimo ubeđenja na osnovama svojih spoznajnih istina, reprogramiramo svoju podsvest samohipnozom, integrišemo svoj Viši i Niži um spoznajnim razlučivanjem, steknemo nove uvide, razvijemo svoj univerzalni identitet, saosećanje i umeće osluškivanja sebe samih, sposobnost da delujemo u skladu sa svojom savešću pomoću svesti Višeg uma i svesti Duše. Novo vreme duhovne evolucije zahteva novi temelj čije se strukture sastoje od razumevanja sebe, ličnih uvida i spoznaje. Obnova i razvoj sopstvenih potencijala omogućuje nam stvaranje kvalitetnijih životnih stvarnosti.

Razvoj svesti i svesnosti nam donosi unutrašnji mir, ispunjenost svih naših delova ličnosti i otklanjanje neravnoteža, usmerava nas da pronađemo svoju svrhu i smisao života. Naša duhovna inteligencija objedinjuje sve inteligencije u nama: mentalnu, emotivnu, socijalnu... Ovde smo došli da proživimo iskustva u radosti, a ne da nama vlada nepotpunost i nezadovoljstvo iluzija, dok naš život samo prolazi pored nas. Život postoji da bismo ga živeli radosnim iskustvima! Harmony108 koncept obuhvata sve delove našeg bića kao celine: energetske, fizičke, psihološke, duševne i duhovne. Prilagođen je senzibilitetu naše same prirode, jer je od nje i sastavljen, a nama omogućen da ga koristimo. Ovaj koncept se može koristiti objedinjeno ili kroz sva tri programa, ili kroz pojedinačne delove.


ZAŠTO NAM JE POTREBAN RAZVOJ DUHOVNIH POTENCIJALA,  PRIRODAN I OBJEDINJEN HARMONIČAN PUT RAZVOJA I SAMOSPOZNAJE?

Da bismo se uskladili sa svojom životnom svrhom i stekli optimalnu mogućnost svojih potencijala u svim segmentima svog života; Da bismo uskladili lične vibracije sa vibracijom prirode u kojoj živimo; Da bismo izgradili dobar odnos prema sebi, da bismo bili zdravi, da bismo uhvatili korak sa sobom; Da bismo ostvarili svoje ciljeve koji imaju trajne, a ne prolazne ili trenutne vrednosti; Da bismo povećali sve naše stvaralačke sposobnosti, što vodi ka optimalnim mogućnostima; Da bismo vodili neuslovljen, harmoničan život, imali spokoj, radost, unutrašnji mir; Da bismo stvarali kvalitetne međuljudske odnose: porodične, prijateljske, poslovne; Da bismo jednostavno i brzo postigli energetsku ravnotežu i podstakli proces svoje celovitosti u svakodnevnom životu; Da bismo objedinili emotivnu i umnu inteligenciju i razvijali duhovnu inteligenciju; Da bismo prihvatili svoje fizičko, materijalno postojanje kao celovitu osobu sjedinjujući sva svoja tela iz nefizičkih stvarnosti koja su nam prirodom data; Da bismo namerom svoje duše živeli svoju, a ne tuđu stvarnost; Da bismo integrisali svoju ličnost, postigli jedinstvo i celovitost svih nivoa življenja: duhovnog, duševnog i fizičkog.

Od našeg duhovnog, objedinjenog razvoja svih nivoa zavisi da li će nam duša otvoriti nove pakete informacija znanja. Naš razum preko viših mentalnih tela duše zna šta naša inteligencija srca može da podnesne, odnosno naš um da primi i u skladu sa tim nam, ili donosi nova radosna iskustva, ili nam se stara ponavljaju na sličan način a mi se vrtimo u krugu samozavaravanja i samoobmane.

Šta trenutno radimo da unapredimo sebe? Koje veštine smo do sada savladali, a koje nove sposobnosti stičemo?  Imamo li plan ličnog rasta i razvoja? Istina je da kvalitet života svakog od nas, dom, partner, posao, karijera ili biznis mogu da budu samo onoliko kvalitetni koliko je sama osoba razvila svoje sopstvene potencijale i kakva je osoba postala na tom putu. Mnogi od nas imaju, ili pronalaze najkvalitetnije izgovore nesvesni da jedino što ne mogu da nadoknade u svom životu jeste uzalud potrošeno vreme ovog života. Sami izgovori uvek će biti prisutni u našim životima, ali vreme koje smo potrošili u disharmoniji, nezadovoljstvu ili bolesti ne možemo da vratimo, pronađemo ili kupimo.


RAZLIKA IZMEĐU ZEMALJSKOG I DUHOVNOG PUTA ČOVEKA

Duhovne dimenzije su prisutne bez obzira na ljudsku svesnost i informisanost o njima. Zemaljski put je uslovljen i ograničen, dok je Duhovi put neograničen i slobodan; „Za osobu koja se nalazi na duhovnom putu, neuspeh ne postoji“. Zašto je to tako? Osoba na duhovnom putu sve prepreke posmatra kao lekcije, uči iz njih i same prepreke postaju alati za duhovno uzdizanje, koristi svesnost svoje duše, jer svu budnost i svesnost koju čovek ima, svu sreću, blaženstvo i svu ljubav koju ima on dobija od svesti svoje duše harmoniju i celovitost svog bića. Prepreke stvara negativni Ego (niže Ja koje nije integrisano sa Višim Ja), odnosno sama osoba koja ne razume samu sebe.

Duhovni razvoj i svetovni-zemaljski uspeh su dve nerazdvojive celine. Zemaljski razvoj direktno zavisi od osobina čovekovog karaktera i nametnutih životnih programa koji nisu prilagođeni jedinstvenoj suštini pojedinca, već su mu ugrađeni kroz odrastanje i vaspitanje. Svetovni-zemaljski razvoj ili uspeh sam po sebi ne donosi potpun (duhovan), celovit uspeh, jer u svojoj strukturi ne obuhvata sve nivoe. Svetovni-zemaljski razvoj samo realizuje osnovne zadatke i delimično ispunjava ciljeve. Jednostavno, to je izdvojen, nepotpun koncept, jer zadovoljava samo naš vibraciono najgušći fizički deo i instinkte za preživljavanje i produženje vrste, dok su izostavljeni viši, suptilniji i nevidljivi nivoi potreba naše duše i duha. Baveći se isključivo svim delovima svog bića i postojanja možemo imati harmoničan, zdrav, spokojan i uravnotežen život.

Harmony108, integracija sebe, obnova svoje celovitosti predstavlja sveukupnost, savršenost i potpunost svih nivoa življenja u iskustvima svakodnevnog života promenom svoje frekvencije i vibracije. Integracija vidljivog i nevidljivog, fizičkog i nefizičkog nam kao rezultat donosi neprestani sklad vibracija ispravljajući sve neravnoteže u našem funkcionisanju, omogućuje naš rast, razvoj i napredak kao multidimenzionalnog bića. Prateći visinu svog vibracionog nivoa omogućavamo sebi da integrišemo svoj emotivni balans, podignemo svoju frekvenciju, sami biramo energiju kojom određujemo kvalitet svog sadašnjeg iskustva.16. март 2018.

RAZVOJ DUHOVNOSTI – PRIRODNI PUT RAZVOJA I SAMOSPOZNAJE


Mnoge današnje nauke: filozofija, fizika, medicina, biologija i druge, slažu se u jednom:

„ŽIVOT ČOVEKA JE USMERENI INFORMACIONI PROCES“

Iz ovakvog naučnog usmerenja možemo reći da je Duhovnost skup informacija, ili sama informacija, odnosno nivo evolutivnog razvoja putem koga koristimo i primenjujemo informacije u obliku znanja i naučenih veština.

Šta je duhovni razvoj?

To je nivo evolutivnog razvoja čoveka na osnovu primene informacija koje je sakupio od momenta rodjenja, tokom života, do današnjeg dana.

Šta kod svake osobe pojedinačno predstavljaju Duhovnost i Duhovni razvoj?

Skup svih izvornih znanja kosmosa i prirode koje smo primili, usvojili i primenili u iskustvu.

Razumevanje i primena ovih znanja određuje kakvi ćemo biti i šta ćemo raditi.

Oduhotvorenje, Oživotvorenje i Objedinjenje duhovnosti na celom svetu podario nam je Nikola Tesla svojim razumevanjem suštine svetlosti i svojim otkrićima: slobodne energije, skalarnih energija, bežičnog prenosa i još mnogo toga. Tesline izume koriste svi ljudi bez obzira na poreklo, rasu ili boju kože - npr. mobilni telefon...ZAŠTO NAM JE POTREBAN DUHOVNI RAZVOJ, PRIRODAN I OBJEDINJEN HARMONIČAN PUT RAZVOJA I SAMOSPOZNAJE?


Da bismo se uskladili sa svojom životnom svrhom i stekli optimalnu mogućnost svojih potencijala u svim segmentima svog života; Da bismo uskladili lične vibracije sa vibracijom prirode u kojoj živimo; Da bismo izgradili dobar odnos prema samima sebi, da bismo bili zdravi, da bismo uhvatili korak sa sobom; Da bismo ostvarili svoje ciljeve koji imaju trajne, a ne prolazne ili trenutne vrednosti; Da bismo povećali sve naše stvaralačke sposobnosti, što vodi ka optimalnim mogućnostima; Da bismo vodili neuslovljen, harmoničan život, imali spokoj, radost, unutrašnji mir; Da bismo stvarali kvalitetne međuljudske odnose (porodične, prijateljske, poslovne); Da bismo jednostavno i brzo postigli energetsku ravnotežu i podstakli proces svoje celovitosti u svakodnevnom životu; Da bismo objedinili emotivnu i umnu inteligenciju i razvijali duhovnu inteligenciju; Da bismo prihvatili svoje fizičko, materijalno postojanje kao celovitu osobu sjedinjujući sva svoja tela iz nefizičkih stvarnosti koja su nam prirodom data; Da bismo namerom svoje Duše živeli svoju, a ne tuđu stvarnost; Da bismo integrisali svoju ličnost, postigli jedinstvo i celovitost svih nivoa življenja: duhovnog, duševnog i fizičkog.HARMONY108 – OBJEDINJEN I PRIRODAN HARMONIČAN PUT RAZVOJA I SAMOSPOZNAJE

Novo vreme duhovne evolucije zahteva novi temelj čije se strukturne osnove sastoje od razumevanja sopstvenih uvida spoznajom. Odgovori koje dobijemo u našem vremenu, sada, služe nam za stvaranje sopstvenih životnih stvarnosti. Odgovori koji su dobijeni u prošlosti mogu da pomognu i posluže, ali nikako ne mogu da budu odgovarajući za naše sadašnje vreme koje je u odnosu na 2012-tu godinu ubrzano za jednu trećinu prema satnom vremenu. Naša lična energija u svom pojavnom obliku izražava se preko titraja odredjenim taktom vibracija, treperenjem osećaja naše Duše. Taj osećaj naše nevidljive stvarnosti svojim taktom stvara ritam frekvencija naše Duše. Naš lični ritam se preslikava u našu vidljivu, opipljivu fizičku stvarnost i u sinergiji vibracija sa vibracijom našeg fizičkog tela, objedinjenim izrazom stvara naš biološki ritam. To je uzrok naših otkucaja srca koji je direktno povezan sa dominantnim osećajima naših karakternih osobina. Harmony108 svojom suštinom objedinjuje sve delove prirode naše ličnosti i pomaže nam da svoj Duševni i biološki ritam uravnotežimo sa vibracijama planete na kojoj živimo. Treba da uravnotežimo samu prirodu našeg celog bića u sadašnjem vremenu harmoničnim tokom našeg života i njegovog protoka u vremenu, bez obzira na uvećanje tempa samog vremena.

Energoterapije: Aktivacija Svetlosnog Tela obnavlja našu svetlosnu strukturu, vezu nematerijalnog, nefizičkog dela sa vidljivim, opipljivim zgusnutim vibracijama našeg organizma, fizičkog tela. Ovom obnovom dolazimo do sinergije rada svih DNK lanaca nefizičkog i fizičkog, dolazimo do obnove našeg fizičkog tela i nevidljivog mentalnog, emotivnog, Duševnog tela. Osnovna i najveća prednost našeg razvoja u fizičkoj ravni jeste uravnoteženje našeg biološkog ritma kao preduslova za zdravlje u materijalnom svetu.

Kurs: Isceljenje Skalarnom energijom nam omogućava korišćenje skalarne energije za isceljenje svih naših nivoa, kao i eliminaciju negativnih energetskih sadržaja iz svih naših delova psihološkog, mentalnog, emotivnog i Duševnog dela i našeg fizičkog biopolja na uzročnom nivou. Kao što svoje fizičke nečistoće otklanjamo higijenom svog fizičkog tela, neophodno je da se pobrinemo i za energetsku i Duševnu higijenu.

Kursevi i radionice: Integrativni Spoznajni put omogućava obnavljanje suštinskih osobina našeg karaktera. Sadašnje vreme u kome živimo zahteva evoluciju i razvoj duhovne inteligencije na osnovama temelja naših duhovnih vrednosti, ličnih istina i spoznaje samih sebe. U slučaju da pravimo izbore koji nam ne donose razvoj svih nivoa bića, postepeno, ali sada već ubrzano za 33.3%, dolazi do nesklada, neravnoteže i nastaje bolest. Da do toga ne bi došlo, neophodno je da postignemo integraciju naša tri uma: svesnog, podsvesnog i nadsvesnog i postignemo uravnotežen rad svih svojih tela: fizičkog, mentalnog i emotivnog, duševnog i duhovnog, uvećamo ličnu snagu volje obnovom temeljnih, osnovnih načela osobina naših karaktera.

Sva tri dela Harmony108 u sinergiji omogućavaju osnovnu obnovu svih naših struktura i svih temeljnih vrednosti koristeći našu duhovnu inteligenciju objedinjujući intuiciju i logiku, iskustvo i znanje. Razvoj svesti i svesnosti nam donosi unutrašnji mir, ispunjenost svih naših delova ličnosti i otklanjanje neravnoteža, usmerava nas da pronađemo svoju svrhu i smisao života. Naša duhovna inteligencija objedinjuje sve inteligencije u nama: mentalnu, emotivnu, socijalnu... Ovde smo došli da proživimo iskustva u radosti, a ne da nama vlada nepotpunost i nezadovoljstvo i iluzija, dok naš život samo prolazi pored nas. Život postoji da bismo ga živeli radosnim iskustvima!

HARMONY108 koncept obuhvata sve delove našeg bića kao celine: energetske, fizičke, psihološke, duševne i duhovne. Prilagođen je senzibilitetu naše same prirode, jer je od nje i sastavljen, a nama omogućen da ga koristimo. Ovaj koncept se može koristiti objedinjeno kroz sva tri programa ili kroz pojedinačne delove.

Energoterapije Aktivacije Svetlosnog Tela, odnosno obnova strukturne geometrije ljudskog tela se radi jednom u životu. Vrši se energetsko isceljenje kao priprema za aktivaciju (1 seansa, 1 dan) i aktivacija svetlosnog tela (2 seanse, dan za danom). Aktivacija svetlosnog tela omogućava jedinstvo nefizičkog i fizičkog bića, aktivaciju i pokretanje svih DNK lanaca, harmonizaciju naše ličnosti.

PRIRODNOST OSEĆANJA jeste ključ i direktna posledica otvorenosti Srčane i Svesnosti sedme čakre koja dovodi do uravnoteženosti i sinergije svih sedam energetskih centara, što je direktna posledica aktivacije Svetlosnog Tela.

Kurs: Isceljenja Skalarnom energijom obuhvata inicijaciju za isceljenja, praktičnu primenu Skalarne energije u svakodnevnom životu, povezivanje, uputstva, prenos znanja i iskustva o korišćenju Skalarne energije u svrhu samoisceljenja i isceljenja, duhovnu komunikaciju, integrativna isceljenja, stvaranje energetskih naloga, energetsku detoksikaciju sa otklanjanjem negativnih energetskih sadržaja, obnavljanje, harmonizaciju. Sastoji se od osnovnog i naprednog nivoa (koristi se ceo život).

Kursevi i radionice: Integrativni Spoznajni put omogućava razvoj duhovne inteligencije, upućuje nas kako da ujednačimo sve vibracije u nama i podignemo svesnost svih nivoa bića, izvršimo integraciju svesti, podsvesti i nadsvesti, otkrijemo i otklonimo svoja ograničenja uslovljenih uverenja i promenimo ubedjenja na osnovama svojih spoznajnih istina, reprogramiramo svoju podsvest samohipnozom, integrišemo svoj Viši i Niži um spoznajnim razlučivanjem, steknemo nove uvide, razvijemo svoj univerzalni identitet, saosećanje i umeće osluškivanja sebe samih, učimo kako da voleći sebe u sebi i svet oko sebe osnažimo Integritet obnavljajući suštinske osobine našeg Karaktera.

6. октобар 2016.

IZVORNO PISMO JEDNOG PORODIČNOG ISKUSTVA
"Vojo,
sa zadovoljstvom ti šaljemo tekst za blog i vibracije neizmerne zahvalnosti. Opisali smo naša i dečja iskustva nakon aktivacije svetlosnih tela."
Tragajući za odgovorom na pitanje Kako do viših vibracija? stigli smo do Voje i aktivacije svetlosnog tela. Taj uzvišen čin preporučujemo svakom ljudskom biću koje ima potrebu da neguje svoju Dušu, da napravi vezu sa sobom i da ima svakodnevnu podršku pri realizaciji svojih namera. Vojo je pre dva meseca suprugu i meni izvršio aktivaciju svetlosnog tela. Direktna posledica AST-a je kontinuirano dovođenje organizma u homeostazu. Postepeno se javlja jasan uvid u svakodnevna iskustva i reakcije, jednostavnije uočavanje problema i nalaženje pravog rešenja. Za nas je najvredniji dar što naše AST stalno navodi da ulazimo u stanje prijatnih osećanja, a znamo da lepo osećanje direktno kreira visoku vibraciju koja ulazi u rezonancu sa istom vibracijom spolja. Tada Univerzalni zakon privlačnosti deluje u punom efektu, slično privlači slično i mi se stalno principom povratne sprege vraćamo u stabilno stanje. Manifestijacije mira, ljubavi i strpljenja postaju sveprisutne u nama. Aktivirano svetlosno telo kod nas oblikuje i nove vrste medjuljudskih odnosa koji se zasnivaju na bezuslovnoj ljubavi i razumevanju. Kako? Naše vibracije privlače iste vibracije sa druge strane, rezonuju sa lepim osećanjima sagovornika, a neprijatnosti ne privlačimo u svoje polje. Zahvaljujući stalnom radu svetlosnog tela kreiramo sa sagovornikom kvalitetan odnos, a time i naše telo i duh postaju zdraviji, jer su dobre veze sa ljudima osnova zdravog života. Primećujemo da aktivirano svetlosno telo povećava našu energiju i kreativnost. Aktivirano svetlosno telo nas suptilno usmerava da pravimo izbore koji su najbolji za naše Duše, što je za nas alfa i omega ispunjenog načina življenja.Nakon naših blagotvornih iskustava, usmerili smo i decu kod Voja na aktivaciju svetlosnog tela. Osnovni motiv nam je bio da pomognemo deci da same spoznaju da ne postoji samo vidljivi, materijalni deo bića i da ih usmerimo da optimalno koriste svoje energetske i kreativne potencijale. Obe ćerke su tinejdžerskog uzrasta (13 i 15 god.) i sa oduševljenjem su prihvatile ideju.


Nakon aktivacije ST-a, kod njih se jasno primećuju pozitivni efekti. Prvenstveno se smanjila ravnodušnost i nezainteresovanost, što je generalno odlika današnje dece. Deca sada samoinicijativno pokazuju interesovanje za komunikaciju i deljenje iskustava i osećanja sa nama. Ispoljavaju sveprisutnu vedrinu i razigranost, sa smanjenim elemenatima dečjeg "smaranja". Lakše i studioznije obavljaju svoje obaveze i doživljavaju ih kao sastavni deo životnih aktivnosti. Sa nama jednostavnije komuniciraju, bez zadrške, straha, potrebe da skrivaju činjenice. Jasnije znaju šta hoće, a šta neće. Bore se za svoj stav argumentima. Nama je najvažnije da su deca počela da posmatraju sebe iznutra, da prave vezu sa sobom i da prate svoje reakcije, što je neprocenjiv dar za njihov uzrast. Svetlosno telo im povećava razvoj hrabrosti, smelosti i samopouzdanja. Naučile su da koriste svoje svetlosno telo za kreaciju prijatnih osećanja. Zdravstveni problemi se rešavaju ubrzano. Prepreke nailaze i dalje, ali sada one shvataju da su to samo lekcije koje treba spoznati, iskusiti i savladati.
Neizmerno smo srećni što AST pomaže deci da razviju samostalnost i spoznaju vezu sa svojom Dušom.

Vrhunac zadovoljsta je izjava naše starije ćerke: "Kada me obuzme neprijatno osećanje, ja samo kažem sebi: "Smiri se, ti imaš aktivirano svetlosno telo'' ".

Aktivaciju svetlosnog tela preporučujemo svima koji imaju potrebu da budu gospodari svojih života.Pozdrav,
Anja24. август 2016.

I još jedno iskustvo...


Vođena radoznalošću, željom da Teslino otkriće postojanja skalarnih talasa nekako unesem u svoje iskustvo i potrebom za kvantnim skokom, sa velikim ushićenjem sam se podvrgla metodi aktivacije svetlosnog tela.


Odabir odgovarajućeg energoterapeuta je bio važan momenat za moju odluku, jer znam da je rad sa energijama veoma opasan bez čistote misli, ogromnog znanja, talenta i Božjeg dara. Svetlosna aktivacija tela je istog dana urađena mom suprugu i meni, a Vojo je uradio i dve svetlosne aktivacije članovima naše familije.

Nemoguće je u reči pretočiti pozitivne efekte aktivacije svetlosnog tela i opisati utiske, osećanja, zbivanja i stanja u organizmu nakon takvog poduhvata. Neizmerno sam srećna i zadovoljna što sam spoznala i iskusila takvu vrstu blagodeti. Promene u mom slučaju, u odnosu na stanje pre aktivacije su priliv energije, povećana smirenost, kvalitetnija komunikacija sa sagovornikom, češći osećaj "bezrazložne" ushićenosti, povećanje nivoa strpljenja.

Smanjila se vezanost za fizičke entitete, ljude, mišljenje ljudi, reakcije ljudi, potreba da svet oko sebe suviše logički analiziram. Povećala se povezanost sa sobom, odlučnost, pamćenje, koncentracija, lucidnije razmišljanje, lakše verbalno i emocionalno izražavanje, tolerancija. Korist je beskrajna i nemerljiva zemaljskim merama.

Vojo je vrhunski profesionalac i eminentni poznavalac rada sa energijama, jedna blistava Duša koja kod sagovornika širi podsticaj za preokret i transformaciju i retka osoba kojoj potpuno verujem da zna šta i kako radi sa energijama.


Anja


5. април 2016.

Vidljivo i Nevidljivo


Šta je privid? Znači nevidljivo, nešto što se ne može videti. Kada govorimo o prividu u smislu iluzije, smatramo ga nečim neopipljivim. Ali privid (nevidljivo) ima snagu koja je opipljiva. Kako bi inače mogli da funkcionišemo?
Na primer, uzmimo vetar. Ne možemo da ga vidimo, ali dok duva možemo da osetimo njegovu snagu, moć, energiju. Tako je vetar neopipljiv, ali ima snagu koja je opipljiva. To dvoje ne može da se odvoji, jer postoje istovremeno. Ista je stvar i u slučaju privida. U užem smislu on znači iluziju (máyá), ali isto tako ima snagu ili energiju (shakti) i to dvoje su sinonimi, baš kao što su vetar i njegova snaga sinonimi. Reći ćemo „duva vetar“ ili „vetar je jak“. Nećemo reći „duva snaga vetra“ ili „jaka je snaga vetra“. Tako isto, iluzija i kosmička energija iluzije (máyáshakti) su jedno te isto. 
Pravi smisao života je iskusiti ono što je izvan ovog fizičkog postojanja.
Svako gleda drugačije na život. Većina ljudi doživljava život kao stalnu borbu za opstanak. Takvi ljudi veruju u teoriju "Prilagođeniji će preživeti". Oni su zadovoljni sa običnim načinom života. Na primer, sa posedovanjem kuće, posla, auta, žene, muža, dece i dovoljno novca za život. Da, to su važne stvari i zahtevaju da se usredsredimo na naš svakodnevni život i izvršavamo svoje odgovornosti i obaveze, bile one male ili velike.
Ali, u životu postoji i VIŠA SVRHA, a to je da spoznamo i shvatimo ko smo. Sa razumevanjem ko smo, postižemo sve. Osećaj potpune ispunjenosti, bez ičeg višeg što bi se moglo postići u životu. Takvo razumevanje čini život savršenim. 
(Sai odgovori)


Svi se trenutno nalazimo u prelaznom periodu. U prošlosti smo živeli u periodu verovanja i poverenja i za sobom neprestano vukli teret sumnje. Zato je neophodno da svoje postojanje prenesemo u periode svesnosti i spoznaje. Ako smo svesni, sposobni smo da spoznamo i u svom iskustvu primenimo drugačiju vrstu življenja sa svrhom i smislom utemeljenu na ličnoj spoznaji i saznanju kroz primenu koja je za nas najbolja, a ne zato što je to uradio “neko drugi”, ili “što tako treba”. Tek tada počinjemo da shvatamo da je ovaj život, kao i mi sami mnogo više nego što smo ikada razmišljali.

U periodu verovanja govorili smo: “Verujem u boga, u ljubav, verujem u nešto”. Ulazeći u perid znanja i spoznaje više nije potrebno da “verujemo u Boga” već ga spoznajemo. Umesto da verujemo u povezanost Tela i Uma spoznaćemo ih, umesto da tek verujemo u moć svoje Duše i Duha, spoznaćemo ih. Jednostavno ćemo znati da su neodvojivi delovi nas samih; tada ćemo spokojno koračati kroz život, zdravi, radosni i neuslovljeni.

Da bi živeli u harmoniji života potrebno je da shvatimo i primenjujemo zakone života, same prirode, jer smo njen neodvojiv deo.

Ljudski zakoni su nam već poznati, jer živimo s njima. Oni nas ograničavaju; osmišljeni su tako da nas drže pod kontrolom, obuzdavaju i ograničavaju.

Univerzalni zakoni otkrivaju svet beskonačnih mogućnosti. Duhovno razvijeni ljudi razumeju univerzalne zakone i žive usklađeni sa njima. Zato je za svakog pojedinca neophodno da razvija svoju svesnost, spozna i prihvati svoj nevidljivi nefizički deo sa fizičkim materijalnim i izjednači ga. Jer ako dublje razmislimo, promislimo, spoznaćemo, jednostavno znaćemo, da nefizičko stvara fizičko. Da ne bi ostali u tami neznanja, neophodno je da se neprestano razvijamo i menjamo svoj način razmišljanja. Teškoća je u tome što to ne želimo da priznamo; ne želimo da spoznamo sami sebe i da prihvatimo odgovornost za sopstvene misli i postupke, a samim tim i za svoj život.

Većina ljudi za svoje teškoće optužuje okolinu i spoljni svet, umesto da razlog potraže u svom unutrašnjem svetu. Spoljni svet je često ogledalo onoga što se događa u našem unutrašnjem svetu.

Umesto da verujemo u svoju božansku prirodu, mi je spoznajemo. Umesto da verujemo u svoje beskonačne potencijale, spoznajemo ih.

U vidljivom svetu važe zakoni koje je uspostavio čovek, a u nevidljivom svetu na delu su univerzalni zakoni.Svetom, u kome živi osoba razvijene percepcije, ne upravljaju negativne energije i impulsi. Ta osoba je osetljiva na suptilne promene vibracija, u mogućnosti je da spozna neuslovljenu ljubav, sposobna da prihvati i oprosti i uvek je spremna da dozvoli sebi da ide dalje i da se razvija. Ona jednostavno zna da razdvoji dobro od lošeg, stvarno od nestvarnog, istinu od neistine.

Svrha našeg života u materijalnom svetu jeste upoznavanje duhovnog sveta, neprestana komunikacija s Bogom putem misli, reči i dela kao i spoznavanje više duhovne inteligencije nevidljivog sveta. Sve je to osnovna priroda čoveka da ponovno uspostavi povezanost izme­đu vidljivog i nevidljivog.

Uglavnom, suština započinjanja naših života je u savladavanju lekcija. Bitan napredak, razumevanje, gde se nalazimo na nivou napretka i gde treba da napredujemo. Razumeti ko smo mi (ko sam ja – razviti univerzalni identitet) u stvarnosti i kakva je moć naše energije.

Neophodno je da naučimo sebe kako će naše telo izaći na kraj sa našim emocijama i biti svesni koliko uticaj na naše ukupno stanje ima suptilni, energetski svet.

Naučena vrsta verovanja proizilazi iz načina mišljenja rođenog u legalističkom i opšteprihvaćenom mentalnom sklopu koji očekuje podatke i dokumentaciju. Bez svog ličnog razmišljanja ljudi očekuju dokaz, jer su navikli da se osećaju dobro samo kad žive pod teretom toplog pokrivača dokaza tuđeg mišljenja, stvarajući na taj način sami sebi ograničenja koja ih mnogo puta odvode direktno u bolest ne bi li im razbila određene paradigme. I to je jedan od načina da promene svoja uverenja.

Nevezanost znači oslobođenje od stavova i verovanja (uverenja) koji nas sputavaju, a isto tako i otpuštanje od onoga što imamo (odbacivanje zavisnosti od stvari, predmeta, loših navika...)

Karakter je osnovni činioc čovekovog života. To je ono što čovekov život čini savršenim ili prosečnim, ili ništavnim... Čovek ne može jednom podesiti svoj karakter “na dobro” i više o tome ne razmišljati. Na očuvanju i postizanju boljeg karaktera treba neprestano da se radi.

Stvar je u tome, da svoju duhovnost održimo jednostavnom, evidentnom, otvorenom, svakodnevnom, trenutnom, ovde i sada; da ne dopustimo da bude suviše uzvišena u smislu udaljavanja od fizičke realnosti. Dok jednostavno budemo živeli svoj fizički život u potpunosti i dok, najbolje što umemo, budemo ono što smo, mi ćemo, u nekom smislu, postati više usaglašeni sa našom duhovnom stranom. Podići ćemo svoju vibraciju, svoju frekvenciju.

Ne radi se o odvajanju od fizičke realnosti. Radi se o pripajanju i integrisanju duhovnosti i fizičkog u jedan sveobuhvatan život, sveobuhvatnu akciju, postojanje onoga što mi zapravo jesmo.

TO JE SUŠTINA PRIMENJENE, PRIZEMLJENE DUHOVNOSTI – STAVITI NEŠTO TAMO GDE STVARNO I PRIPADA.

.............................
Pogledajte nova Iskustva
.............................

HARMONY108 - SVEST
HARMONY108 - ENERGIJA
HARMONY108 - KURSEVI I RADIONICE

2. јануар 2015.

Harmony108


HARMONY108 je Put ka sebi, ličnom razvoju, baziran na osnovu strukture i sastava samog čoveka, njegove celovitosti, sveukupnosti, jedinstva duha, uma i tela; svesti, energije i vibracije, od koje je i postao.


Harmony 108 ili Put ka sebi, svojoj celovitosti, jedinstva samoga sebe na osnovu obnovljenih trajnih vrednosti, uvećanih potencijala, za bolje služenje samom sebi, svojoj porodici i društvu u kome živi i stvara…


Put ka sebi i obnova svoje celovitosti predstavlja sveukupnost, savršenost i potpunost svih nivoa čovekovog življenja u iskustvu svoje fizičke realnosti u svakodnevnom životu.

...

16. април 2014.

SVE JE VIBRACIJA

Sve je vibracija, treba se samo uključiti na pravu frekvenciju


Vibrira planeta, voda, vazduh, svaki čovek i svako živo biće, pa tako i svaka bolest ima svoju vibraciju.
S ove ili one strane, uvek je poruka bila ista: bolest nije slučajna, a nije ni kazna. Bolest ti poručuje da ne slediš svoj put, da ti život ide ukrivo, da se ne ponašaš dobro, da imaš ciljeve koji nisu tvoji. Bolest je tu da naučiš. Bolest ti govori da si izgubio kontakt s dušom. Bolest ti govori da nema ljubavi u tvom životu.
Bolest je uvek pokazatelj unutrašnje vibracije – onog što propuštamo kroz nas i forsiranje nečeg lažnog. Dakle, naše telo je određeno da bude zatvor naše duše. A kad smrt pokupi naše telo i ono padne na zemlju, duša će biti oslobođena iz tog zatvora i susrešće se sa svojim istinskim bićem. No, nije poenta čekati smrt tela da bi se oslobodili i da bi živeli u harmoniji i jedinstvu.
Priroda je sve ljude obdarila posebnim sposobnostima, ali ih većina ne koristi. Čovek ima dve hemisfere mozga koje nauka još nije potpuno istražila. 40% ćelija mozga radi, a 60% „spava”.


U ovoj priči ja sam samo provodnik univerzalne energije koja aktivira celo telo čoveka da se samo isceli. Svaki čovek ima neraskidivu vezu sa univerzumom, a ja samo pomažem da se one veze koje su prekinute ponovo uspostave. Zahvaljujući ovim talasima određenim vibracijama podstičem buđenje unutrašnjih sposobnosti kod čoveka i organizam sam sebe počinje da leči (psihički, fizički). Organizam se sam leči.
Ljudi uglavno tvrde da se posle seansi osećaju dobro i da jedva čekaju sledeću. Ja nisam ničiji terapeut. U pitanju je samo usklađivanje energije.
Dakle, ceo svet se zasniva na vibraciji!
Svaki čovek je energetsko biće (što im je teško za poverovati), ima energiju i svi ljudi na našoj planeti mogu sebi pomoći i otkloniti bolest.
Ljudi su neizlečivi, a ne bolesti.
To su oni koji su zbog različitih životnih okolnosti izgubili veru i nadu. Veoma je važno da čovek veruje u pomoć, iako to nije presudno. Takođe, ono što je bitno, da se ovim seansama, čoveku pristupa kao celovitom organizmu, a ne samo njegovim obolelim delovima.
Nijedan terapeut nije svemoćan i ne može vam dati garanciju da će delovati na sve vaše bolesti, kao ni na svakoga.


Aktivacijom ne dobijate ništa novo, već budite ono uspavano, ono sa čim ste došli u ovaj svet. Svetlosno telo. A ono nije prekidač pa da pritiskom iz prve promenite život. To nije rezervna guma koja se vadi samo kada ste u nevolji. Koristite ga kao volan koji vas drži na pravom putu kroz ceo život!