14. јул 2018.

RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA – KONCEPT INTEGRACIJE I RAZVOJA: HARMONY108 – INTENZIV


Novo vreme duhovne evolucije zahteva novi temelj čije se strukture sastoje od razumevanja sebe, ličnih uvida i spoznaje. Obnova i razvoj sopstvenih potencijala omogućuje nam stvaranje kvalitetnijih životnih stvarnosti. Naša lična energija u svom pojavnom obliku izražava se preko titraja određenim taktom vibracija, treperenjem osećaja naše duše. Taj osećaj naše nevidljive stvarnosti svojim taktom stvara ritam frekvencija naše duše. Naš lični ritam se preslikava u našu vidljivu, opipljivu fizičku stvarnost i u sinergiji vibracija sa vibracijom našeg fizičkog tela, objedinjenim izrazom stvara naš biološki ritam. To je uzrok naših otkucaja srca koji je direktno povezan sa dominantnim osećajima naših karakternih osobina. Harmony108 svojom suštinom objedinjuje sve delove prirode naše ličnosti i pomaže nam da svoj duševni i biološki ritam uravnotežimo sa vibracijama planete na kojoj živimo. Neophodno je da uravnotežimo samu prirodu našeg celog bića u sadašnjem vremenu harmoničnim tokom našeg života i njegovog protoka u vremenu, bez obzira na uvećanje tempa samog vremena.
Ovo nisu seminari, kursevi ili radionice; tako se zovu samo zbog nedostatka pravih reči. Ovo je u stvarnosti optimalizacija i revitalizacija svih nevidljivih potencijala koje do sada nismo koristili, nismo ih razvijali a u nama postoje, deo su naše prirode ličnosti, naše jedinstvene suštine. Menjajući svoju vibraciju, promenićemo svoju energiju i kvalitet kretanja, frekvenciju svog životnog puta kao da smo ugradili najnoviju navigaciju sa najharmoničnijim navođenjem od mesta na kojem smo sada do mesta na koje hoćemo da stignemo. Izgradićemo jedinstvenu, ličnu mapu svog životnog puta. Dolazimo do odgovora šta u stvari kod sebe treba da izgradimo da bi mogli da ostvarimo svoje ciljeve namerom naše duše. Jedini način da postignemo više jeste da postanemo više, ali na osnovama ličnih zadataka duše i istinskih potreba svog bića omogućujući sebi najveći mogući kvalitet života i življenja. 

Osnovni intenziv Harmony108 sastoji se od: Energoterapija za aktivaciju Svetlosnog tela, kursa Isceljenja skalarnom energijom (osnovni nivo sa energetskom komunikacijom) i radionica Integrativnog spoznajnog razvoja. 

Energoterapije aktivacije Svetlosnog tela nam otvaraju put da čujemo sebe u svakodnevnim igrama misli, uma i intelekta. Otvaramo kanal za pojavu uvida što je savršena osnova za dalji rast i razvoj. Dolazi do integracije svih sedam tela duše što nam donosi unutrašnji mir, prihvatanje i razumevanje sebe, usklađivanje svojih istinskih potreba namera naše duše i naših želja (kvantni skok u načinu življenja), integraciju svih nefizičkih DNK lanaca sa DNK lancem u fizičkom telu i dolazi do samoisceljenja svih nivoa. Obnovom strukturne geometrije našeg tela, aktivacijom Svetlosnog tela uspostavlja se lična, suptilna, energetska ravnoteža sa ravnomernim protokom energije iz svih sedam energetskih centara; povećavaju se svi naši potencijali; Misli postaju jedno sa našim osećanjima u svakom trenutku; Naša kreativnost i naši talenti se pojačavaju i oslobađaju od preostalih ograničenja i uslovljenosti; Osećamo jasnije smisao svog života; Oslobađamo se osećaja krivice i straha, raznih vrsta zavisnosti, poroka, ljubomore; Stičemo osećaj jedinstva, komunikaciju sa samim sobom, imamo više izbora i više samopouzdanja kod donošenja odluka; Znamo šta hoćemo, a šta nećemo; Razvijamo integrisan um sa čestim vizijama putem svesne komunikacije, sa informacijama o rešenjima koja su sada za nas najbolja, rešenja koje spremno dočekujemo; Osećamo promenu nivoa svoje svesnosti u svakom trenutku, da nam je jednostavno sve bolje; Bolji odnos prema sebi i drugima, stvari se jednostavno rešavaju same od sebe, u stvarnosti mi se menjamo, a samim tim i naše okruženje; Odnosi u porodici se rešavaju sa neverovatnom lakoćom; Razumevanje vlada u odnosu sa roditeljima, patnerom, decom; Unapređuje se naš odnos prema poslu koji obavljamo, odnos prema kolegama i poslovnim partnerima; Može se manifestovati i kao promena mesta našeg boravka...

Kurs Isceljenja Skalarnom energijom obuhvata inicijaciju za isceljenja, praktičnu primenu Skalarne energije u svakodnevnom životu, povezivanje, uputstva, prenos znanja i iskustva o korišćenju Skalarne energije u svrhu samoisceljenja i isceljenja, duhovnu komunikaciju, stvaranje energetskih naloga, regeneraciju, harmonizaciju, Isceljenja prilikom raznih stanja, odnosa, situacija... Jedini iscelitelj za nas, odnosno jedina osoba koja može da nas izleči jesmo isključivo mi sami. Svi drugi su samo savetnici, tehničari ili edukatori.

Zašto nam je potrebno isceljenje Skalarnim enegijama? Zato što naše isceljenje pripada isključivo nama; Zato što preuzimamo odgovornost za svoj život kroz naviku da brinemo o sebi na potpuno prirodan način; Zato što je neophodno da se posvetimo svojoj energetskoj higijeni (svojoj auri, energetskom i bio-polju), isto kao i higijeni svog fizičkog tela; Zato što povećavamo svoje energetske sposobnosti, a time i mogućnosti da širimo bezuslovnu ljubav; Zato što energija u nama utiče na našu vibraciju; Zato što podižemo svoju vibraciju i oslobađamo se negativnih energetskih sadržaja; Zato što isceljenjem sebe isceljujemo i svoje okruženje i stvaramo optimalnu realnost; Zato što dobijamo jednostavnu i proverenu tehniku da samostalno isceljujemo sebe i svoje najbliže; Zato što koristimo energiju iz etra, same prirode, živimo zdravije i kvalitetnije i usklađujemo se sa prirodom; Zato što aktiviramo sopstveno bio-polje i pomažemo procesu boljeg snabdevanja ćelija kiseonikom i hranljivim materijama, aktiviramo molekule vode u krvi, regulišemo metabolizam, stimulišemo detoksikaciju fizičkog tela; Zato što primenom isceljenja skalarnim energijama pomažemo sebi u prevazilaženju emotivnih, mentalnih i duševnih stanja.

Radionice Integrativnog spoznajnog razvoja omogućuju razvoj duhovne inteligencije, upućuju nas kako da ujednačimo sve vibracije u nama i podignemo svesnost svih nivoa bića, izvršimo integraciju svesti, podsvesti i nadsvesti, otkrijemo i otklonimo svoja ograničenja uslovljenih uverenja i promenimo ubeđenja na osnovama svojih spoznajnih istina, reprogramiramo svoju podsvest samohipnozom, integrišemo svoj Viši i Niži um spoznajnim razlučivanjem, steknemo nove uvide, razvijemo svoj univerzalni identitet, saosećanje i umeće osluškivanja sebe samih, sposobnost da delujemo u skladu sa svojom savešću pomoću svesti Višeg uma i svesti Duše. Novo vreme duhovne evolucije zahteva novi temelj čije se strukture sastoje od razumevanja sebe, ličnih uvida i spoznaje. Obnova i razvoj sopstvenih potencijala omogućuje nam stvaranje kvalitetnijih životnih stvarnosti.

Razvoj svesti i svesnosti nam donosi unutrašnji mir, ispunjenost svih naših delova ličnosti i otklanjanje neravnoteža, usmerava nas da pronađemo svoju svrhu i smisao života. Naša duhovna inteligencija objedinjuje sve inteligencije u nama: mentalnu, emotivnu, socijalnu... Ovde smo došli da proživimo iskustva u radosti, a ne da nama vlada nepotpunost i nezadovoljstvo iluzija, dok naš život samo prolazi pored nas. Život postoji da bismo ga živeli radosnim iskustvima! Harmony108 koncept obuhvata sve delove našeg bića kao celine: energetske, fizičke, psihološke, duševne i duhovne. Prilagođen je senzibilitetu naše same prirode, jer je od nje i sastavljen, a nama omogućen da ga koristimo. Ovaj koncept se može koristiti objedinjeno ili kroz sva tri programa, ili kroz pojedinačne delove.


ZAŠTO NAM JE POTREBAN RAZVOJ DUHOVNIH POTENCIJALA,  PRIRODAN I OBJEDINJEN HARMONIČAN PUT RAZVOJA I SAMOSPOZNAJE?

Da bismo se uskladili sa svojom životnom svrhom i stekli optimalnu mogućnost svojih potencijala u svim segmentima svog života; Da bismo uskladili lične vibracije sa vibracijom prirode u kojoj živimo; Da bismo izgradili dobar odnos prema sebi, da bismo bili zdravi, da bismo uhvatili korak sa sobom; Da bismo ostvarili svoje ciljeve koji imaju trajne, a ne prolazne ili trenutne vrednosti; Da bismo povećali sve naše stvaralačke sposobnosti, što vodi ka optimalnim mogućnostima; Da bismo vodili neuslovljen, harmoničan život, imali spokoj, radost, unutrašnji mir; Da bismo stvarali kvalitetne međuljudske odnose: porodične, prijateljske, poslovne; Da bismo jednostavno i brzo postigli energetsku ravnotežu i podstakli proces svoje celovitosti u svakodnevnom životu; Da bismo objedinili emotivnu i umnu inteligenciju i razvijali duhovnu inteligenciju; Da bismo prihvatili svoje fizičko, materijalno postojanje kao celovitu osobu sjedinjujući sva svoja tela iz nefizičkih stvarnosti koja su nam prirodom data; Da bismo namerom svoje duše živeli svoju, a ne tuđu stvarnost; Da bismo integrisali svoju ličnost, postigli jedinstvo i celovitost svih nivoa življenja: duhovnog, duševnog i fizičkog.

Od našeg duhovnog, objedinjenog razvoja svih nivoa zavisi da li će nam duša otvoriti nove pakete informacija znanja. Naš razum preko viših mentalnih tela duše zna šta naša inteligencija srca može da podnesne, odnosno naš um da primi i u skladu sa tim nam, ili donosi nova radosna iskustva, ili nam se stara ponavljaju na sličan način a mi se vrtimo u krugu samozavaravanja i samoobmane.

Šta trenutno radimo da unapredimo sebe? Koje veštine smo do sada savladali, a koje nove sposobnosti stičemo?  Imamo li plan ličnog rasta i razvoja? Istina je da kvalitet života svakog od nas, dom, partner, posao, karijera ili biznis mogu da budu samo onoliko kvalitetni koliko je sama osoba razvila svoje sopstvene potencijale i kakva je osoba postala na tom putu. Mnogi od nas imaju, ili pronalaze najkvalitetnije izgovore nesvesni da jedino što ne mogu da nadoknade u svom životu jeste uzalud potrošeno vreme ovog života. Sami izgovori uvek će biti prisutni u našim životima, ali vreme koje smo potrošili u disharmoniji, nezadovoljstvu ili bolesti ne možemo da vratimo, pronađemo ili kupimo.


RAZLIKA IZMEĐU ZEMALJSKOG I DUHOVNOG PUTA ČOVEKA

Duhovne dimenzije su prisutne bez obzira na ljudsku svesnost i informisanost o njima. Zemaljski put je uslovljen i ograničen, dok je Duhovi put neograničen i slobodan; „Za osobu koja se nalazi na duhovnom putu, neuspeh ne postoji“. Zašto je to tako? Osoba na duhovnom putu sve prepreke posmatra kao lekcije, uči iz njih i same prepreke postaju alati za duhovno uzdizanje, koristi svesnost svoje duše, jer svu budnost i svesnost koju čovek ima, svu sreću, blaženstvo i svu ljubav koju ima on dobija od svesti svoje duše harmoniju i celovitost svog bića. Prepreke stvara negativni Ego (niže Ja koje nije integrisano sa Višim Ja), odnosno sama osoba koja ne razume samu sebe.

Duhovni razvoj i svetovni-zemaljski uspeh su dve nerazdvojive celine. Zemaljski razvoj direktno zavisi od osobina čovekovog karaktera i nametnutih životnih programa koji nisu prilagođeni jedinstvenoj suštini pojedinca, već su mu ugrađeni kroz odrastanje i vaspitanje. Svetovni-zemaljski razvoj ili uspeh sam po sebi ne donosi potpun (duhovan), celovit uspeh, jer u svojoj strukturi ne obuhvata sve nivoe. Svetovni-zemaljski razvoj samo realizuje osnovne zadatke i delimično ispunjava ciljeve. Jednostavno, to je izdvojen, nepotpun koncept, jer zadovoljava samo naš vibraciono najgušći fizički deo i instinkte za preživljavanje i produženje vrste, dok su izostavljeni viši, suptilniji i nevidljivi nivoi potreba naše duše i duha. Baveći se isključivo svim delovima svog bića i postojanja možemo imati harmoničan, zdrav, spokojan i uravnotežen život.

Harmony108, integracija sebe, obnova svoje celovitosti predstavlja sveukupnost, savršenost i potpunost svih nivoa življenja u iskustvima svakodnevnog života promenom svoje frekvencije i vibracije. Integracija vidljivog i nevidljivog, fizičkog i nefizičkog nam kao rezultat donosi neprestani sklad vibracija ispravljajući sve neravnoteže u našem funkcionisanju, omogućuje naš rast, razvoj i napredak kao multidimenzionalnog bića. Prateći visinu svog vibracionog nivoa omogućavamo sebi da integrišemo svoj emotivni balans, podignemo svoju frekvenciju, sami biramo energiju kojom određujemo kvalitet svog sadašnjeg iskustva.