ENERGETSKA ISCELJENJA


NAŠE IZLEČENJE PRIPADA EKSKLUZIVNO NAMA

LEKAR, TERAPEUT, ISCELITELJ ILI VRAČ, NEMAJU NIKAKVU NATPRIRODNU MOĆ DA IZLEČE ILI ISCELE DRUGE LJUDE.

KADA U SKLADU SA TIM, ČOVEK ODLUČI DA NJIHOVA ZNANJA PRIHVATI I PRIMENI NA SEBI, TADA ČOVEK POSTIŽE REZULTATE ZA SEBE U SVOM TELU.

DRUGIM REČIMA, KOMPLETAN PROCES KOJI SE ZOVE ''IZLEČENJE, ISCELJENJE'’ NIKADA NE PRIPADA BILO KOME IZVAN NAS, VEĆ ISKLJUČIVO NAMA LIČNO.

JEDINI ISCELITELJ ZA VAS, ODNOSNO JEDINA OSOBA KOJA VAS MOŽE IZLEČITI, STE SAMO VI. SVI DRUGI SU U SUŠTINI SAMO SAVETNICI, TEHNIČARI ILI EDUKATORI.

ISPUNITE SVOJ DOM LJUBAVLJU, POZITIVNOM ENERGIJOM –  KREIRANJEM NOVOG I RADOSNIJEG ŽIVLJENJA 


NAUČITE DA ISCELJUJETE SKALARNOM ENERGIJOM

PROMENA KONTEKSTA U OKVIRU KOJEG DOŽIVLJAVATE SVOJ  ŽIVOT JESTE ISCELJENJE. PRIHVATANJE SEBE, SVOJIH POTREBA I ŽELJA NA ISKREN I OTVOREN NAČIN I PREUZIMANJE LIČNE ODGOVORNOSTI JESU SPOZNAJE KOJE VODE KA KREIRANJU KVALITETNOG ŽIVOTA.

ENERGIJA OKO VAS I U VAMA UTIČE NA FREKVENCIJU (VIBRIRANJE) VAŠEG ENERGETSKOG TELA, KADA SE I SPOLJNE OKOLNOSTI MENJAJU!

ISCELJENJEM SEBE VI ISCELJUJETE SVE(T) OKO SEBE JER SE POKREĆE DRUGAČIJA RELACIJA ODNOSA.

PROCES SAMOOZDRAVLJENJA, SAMOISCELJENJA I ISCELJENJA VRLO JE LIČAN, JEDNOSTAVAN I INTELIGENTNO JE UGRAĐEN U NAŠE TELO  I  UM.

NIJE POTREBNO BITI POSEBNO NADAREN‚ DA BISMO NAUČILI, SHVATILI I PRIMENILI U SVAKODNEVNOM ŽIVOTU KAKO DA REŠIMO LIČNE ILI ZDRAVSTVENE PROBLEME SVOJIH NAJBLIŽIH.

KAO ENERGETSKA PODRŠKA BILO KOJOJ NERAVNOTEŽI U ŽIVOTU

OVO JE NOVI I UVEĆANI NIVO ZDRAVLJA, ENERGETSKE RAVNOTEŽE I RAZVOJA LIČNIH POTENCIJALA ZA KOJI APSOLUTNO NISU POTREBNE TEHNIKE, „ISCELJUJUĆE IGRAČKE”, NITI SLOŽENI RITUALI TEMELJENI NA STRAHU.

PROCES AKTIVACIJE ILI INICIJACIJA NIJE TRENUTNA, KRATKOROČNA  AVANTURA, VEĆ PREDSTAVLJA TRAJNU VREDNOST, ONA TRAJE ČITAV ŽIVOT.

OVAJ NAČIN ZBRINJAVANJA SEBE NUDI VAM MOGUĆNOST DA PRIMITE DAR DUGOVEČNOG, OPTIMALNOG ZDRAVLJA I ENERGETSKOG BALANSA KAKO ZA SEBE, TAKO I ZA SVOJE NAJBLIŽE.

* * * * *

  NAŠA FORMIRANA LIČNOST JEDNAKA JE: UKUPNOM ZBIRU NAŠIH VEROVANJA, UVERENJA. STAVOVA, PREDSTAVA O SEBI I NAUČENIM VEŠTINAMA KOJE KORISTIMO ZA IZRAŽAVANJE SEBE.

  • Svaka bolest je posledica neravnoteže univerzalne životne energije unutar tela. Korišćenjem energija prirode uspostavlja se optimalna frekvencija svetlosti u svakoj ćeliji, dolazi do lečenja uzroka, odnosno, nastaje isceljenje na svim nivoima – fizičkom, mentalnom, emocionalnom, duhovnom.........
  • Dovođenjem sopstvene svesti da želimo i verujemo da za naš zdravstveni ili bilo koji problem negde u svemiru, na planeti zemlji postoji rešenje na koji način ćemo rešiti problem, biramo isključivo sami, koje ćemo energije koristiti, hemijske ili prirodne.
  • Isceljenje znači učiniti nešto celim, sastaviti celinu, dovesti svoj organizam ili određen organ u savršenu prirodnu frekvenciju – kada i može doći do isceljenja.
  • Eliminacijom svih negativnih sadržaja iz svog energetsko-materijalnog bića.
  • Eliminisanjem apstraktnih zračenja i zaštitom od novih.
  • Praktično sve može biti predmet energetskog tretiranja sa jasnom i čistom namerom za opštu dobrobit pojedinca i svih nas.
  • Energetska istraživanja ukazuju direktno vezu između trajnog postojanja negativnih misli (i misli vezanih za tu emociju) i različitim oštećenja ljudske, energetske, psihološke i fizičko-fiziološke strukture.
  • Frekvencije ovih energija imaju cilj da organizam čoveka dovedu u savršen sklad sa prirodom kada i dolazi do usklađivanja vibracija, odnosno isceljenja.

  * * * * *


       Bolest se tretira kao svesna i podsvesna odluka koja ima za zadatak u svojoj pozadini, odredjenu “lekciju” koju bolesnik treba da osvesti, nauči, razume i na taj način promeni svoj sistem funkcionisanja.


  Svaki energetski i telesni sistem čoveka prirodno teži isceljenju.

       


  SEANSA – TRETMAN

  Seansa traje 36 minuta.
  Nije potrebna nikakva prethodna priprema, niti zaštita.

  Energije – energetski talasi "funkcionišu" na principu direktnog uključivanja na Prirodne, Životne energije iz etera, prirode.

  Bilo da je DIREKTNO ili isceljenje na DALJINU, klijent zauzima mesto i položaj gde je njemu samom najjudobnije (ne postoji RAZLIKA između direktnog i isceljenja na daljinu)

  Nema fizičkog dodira, energoterapeut je u ulozi provodnika između energetskih talasa i klijenta.

  Energoterapeut ne dodaje ništa u telo niti uzima išta iz tela.

  Potrebna su najmanje tri tretmana, pa ako se vidi da se događaju dobre stvari, i uspešni pomaci, po potrebi i ličnoj želji može se produžiti sa tretmanima posebno prilagođenim potrebama.

  Energoterapeut ne mora da zna dijagnozu.

  Za vreme seanse mogu da se osete razne senzacije: vizuelne, zvučne, a neko može samo biti opušten, bez ikakvih senzacija, što ne znači da do isceljenja neće doći.

  Događalo se da je osoba morala u toku tretmana npr. otići do toaleta. Terapija se odvija i tada. Ali ako se baš nešto ne mora i može se obaviti kasnije, korisnije je da osoba bude mirna i opuštena do kraja terapijske seanse.

  Ni jedan lekar ne može garantovati ozdravljenje, tako da to važi i ovde. Isceljenje zavisi od toga koliko je osoba otvorena za isceljenje, koliko je pozitivnih razmišljanja, koliko želi zdravlje... i onda se u okviru svega toga događa ono najbolje što se može dogoditi. Nekad su to manja poboljšanja, nekad jači pomaci, nekad potpuno isceljenje.


  Kome i u kakvim okolnostima se ovakve terapije preporučuju?

  ODGOVOR JE – SVIMA

  Potpuno neškodljive, kontraindikacije ne postoje, a mogu se raditi i:
  – Kada su klijenti veoma udaljeni, na drugom kraju planete, državi ili gradu, ne postoji prostorno vremenska ograničenost,

  – Kada su prezauzeti da bi došli do terapeuta i "legli na sto",

  – Kada su klijenti nepokretni,

  – Što mogu primiti od terapeuta osim isceljenja i veoma dragocene poruke,
  – Što možemo sebe bolje da razumemo…


  O ISCELJENJU NA DALJINU

  – Još davnih 80-ih, izveden je jedan od najpoznatijih eksperimenata o uticaju lečenja na daljinu prema upustvima Rexa Stanforda iz 1974. godine na pacijentima u poodmaklom stadijumu AIDS-a, gde je 60% bolesnika ne samo da je preživelo, već su postalo zdravije, prema izveštajima njihovih lekara.
  – Iscelitelji koji su učestvovali u ovom eksperimentu su koristili tačno određjene režime: opuštanje (meditacija), stupanje u kontakt sa Višom silom, vizuelizacija pacijentovog savršenog zdravlja, i izražavanje zahvalnosti Izvoru, bilo da se radi o Bogu ili nekoj drugoj duhovnoj sili.  ŠTA JE POTREBNO URADITI POSLE TRETMANA


  • Stalno analizirati iskustva u rešavanju problema
  • Uvek se fokusirati na rešenje i stvarati svoje zaključke koji će vas uz pomoć ovih energija voditi na put kojim treba da idete, u svakom slučaju rešenja koja dobijete bice najbolje za vas i ne zaboraviti da slučajnosti ne postoje i da ništa nije slučajno
  • Rešenja obično dolaze na neki od sledećih načina
  • Dolaskom ideje, pojašnjavanjem činjenica koje pomažu da se problemi reše
  • Nalaženjem literature koja vam pomaže u tome
  • Susretima, upoznavanjem osoba za koje se i ne sanja da mogu pomoći
  • Odlaženjem na prava mesta na koja nismo krenuli ali nas je nešto „odvuklo“
  • Susret sa osobama koje nam pomažu da bi se razrešio problem
  • U energetskom jeziku ako vam je „osvešćena namera“ čista usmerena podjednako kako za Vašu i dobrobit Vaše okoline i ukupne dobrobiti za sve. Za ove energije ne postoji ništa što bi ih sprečilo da Vašu želju ili problem (bilo koje veličine) reše onako kako je za Vas najbolje
  • Može se tražiti razrešenje bilo kog problema od najjednostavnijeg do najsloženijeg
  • Ne mogu se tražiti rešenja koja ugrožavaju slobodnu volju drugih ili su nehumane. Energije jednostavno ne odgovaraju na njih
  • Neka isceljenja realizuju se odmah, neka za nekoliko dana i duže.
  • Dešava se da smo i zaboravili na neki problem ili ga sklonili u stranu a on se jednostavno rešio a da mi nismo ni primetili.


  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


  Нема коментара:

  Постави коментар