HARMONY108 – SVEST

OBNOVA STRUKTURNE GEOMETRIJE LJUDSKOG TELA 

Da bi se vibracije i energije mogle videti golim okom (očnim vidom), neophodna je forma, tj. oblik određene proporcije.

Sveta geometrija je geometrija oblika i proporcija zasnovanih na zlatnom preseku, Fibonačijevom nizu brojeva, broju pi (π)...

Takve osobine utkane su u strukturu, kosmosa, Univerzuma, planete Zemlje, cele prirode na planeti Zemlji, samog Čoveka i sve materije i života na Zemlji.


Sveta, Božanska, strukturna geometrija živih bićaSveta, Božanska, strukturna geometrija materijeZlatni presek je sveprisutan.

Mnoge klasične nauke potvrdile su povezanost meredijana planete Zemlje sa energetskim kanalima (u energetskom jeziku “Nadi”), dok je klasična medicina napravila vezu, tj. prihvatila povezanost glavnih energetskih centara čoveka sa žlezdama sa unutrašnjim lučenjem.
Energetski centri (čakre), upijaju našu univerzalnu životnu energiju u telu i šalju je u nervni sistem, žlezde i krv.

Prvi energetski centar (čakra) zadužen za telesno funkcionisanje, povezan je sa nadbubrežnom žlezdom, upravlja bubrezima i kičmom.

Drugi: polne žlezde i reproduktivni organi.

Treći: gušterača i rad jetre, žučne kese i nervnog sistema.

Četvrti: timus i organe srca, tok krvi i sistema za cirkulaciju.

Peti: štitna žlezda, bronhijalni i govorni aparat, pluća i jednjak.

Šesti: hipofiza, donji deo mozga, nervni sistem, nos, levo oko.

Sedmi: epifiza, gornji deo mozga, desno oko.

Za Božansku, Svetu geometriju, proporcije i oblik, obnovu strukturne geometrije tela čoveka postoji nekoliko metoda. U ovom izlaganju ćemo koristiti naziv Svetlosno telo (što sam čovek u osnovi i jeste, forma materijalizovane svetlosti).

Svetlosno Telo je geometrijski precizno polje koje se formira na osnovu obrazaca formiranja embriona.
ONO je vibratorno-energetska manifestacija Svesti zadužena za ukupno usklađivanje vibracija čoveka, u celini, kako na fizičkom, materijalnom tako i na energetskom nivou. Prvenstveno služi za održavanje potpunog sklada, odnosno ispravljanja svih neravnoteža čoveka i njegovog funkcionisanja na svim nivoima: fizičkom, mentalnom, emocionalnom, spiritualnom, duhovnom...


Aktiviranjem energetskih meredijana na našem telu omogućujemo trajnu povezanost naših akupunkturnih tačaka i linija sa meredijanima planete Zemlje, obezbeđujemo neprestanu usklađenost naše osnovne vibracije koja je sada jednaka vibraciji prirode. Povezanošću svih 13 DNK lanaca ovom integracijom postignuta je i integracija našeg uma, postepeno ujednačenje leve i desne hemisfere.Naša osnovna energija kreće iz 7 glavnih energetskih centara, povezuje naše suptilno energetsko sa fizičkim telom.

Proces Samoisceljenja i isceljenja, psihofizički balans, zaštita od negativnih zračenja i energetskih napada bića koji su na nižem nivou svesnosti, samo su neke od blagodeti koje nastaju aktiviranjem Svetlosnog tela. Ono balansira funkcije leve i desne hemisfere mozga, a pomoću tehnike disanja jača senzitivnost i mentalne sposobnosti. Podstiče spiritualni rast, povezuje nas sa našim "višim ja" (nad-dušom) i dovodi pred vrata viših nivoa svesnosti.

Pored toga, bezuslovna ljubav postaje snažan princip pomoću kojeg isceljujemo sebe, ali i druge, dajući nam mogućnost stvaranja bilo koje vrste harmonične realnosti koju želimo. Svetlosno telo može biti "programirano" da učini bilo šta, a takođe predstavlja i sredstvo za prelazak iz našeg nevidljivog (suptilnog, energetskog) u vidljivo fizičko telo. Pored toga, treba biti svestan toga da je ono nešto što se nalazi u nama i što smo samim rođenjem dobili. Um i inteligencija srca moraju biti ujedinjeni kako bi ovo sveto geometrijsko biće živelo u nama i bilo zdravo.

Energetski centri (čakre), imaju isti značaj za život kao i naša krv, srce ili neki neophodan organ u našem telu bez koga bi život nebi bio moguć.

Ovi centri pokreću svesnost, samu srž onoga što pokreće i prenosi energiju kroz sve nivoe našeg bića. Određuju kvalitet VIBRACIJE, samim tim određuje kvalitet naše ENERGIJE, koja omogućuje kvalitet svesnosti i SVESTI u našoj formi, svete, božanske GEOMETRIJE našeg fizičkog tela pod idealnim zlatnim presekom i zakona trojstva (informaciona fizika to dokazuje), koji podleže promeni svesti, svesnosti iz nevidljivog, suptilnog, našeg energetskog omotača u vidljivo fizičko telo i obrnuto. Tako je i svaki naš nervni splet povezan sa energetskim centrima koji povezuju mentalne, emotivne i psihološke funkcije čoveka.

Naše Svetlosno telo naš neodvojiv deo, živo biće (koje smo mi sami), reaguje na čovekove misli i osećanja koji ih u stvari i povezuju. Možemo reći da je "računar" koji vodi naše svetlosno biće – jedinstvo ljudskog i uma i srca. Nakon aktivacije "svetlosnog vozila", dolazi do snažnog oslobađanja energija, a to su potvrdila i merenja pomoću najsavremenijih elektronskih aparata (PIP kamera – snimci koje radi profesor Ljuba Ristovski, Institut za bioenergetska istraživanja, to i dokazuju).


Snimak PIP kamerom
Zašto nam je ovo potrebno?

  • Da bi uskladili lične vibracije sa vibracijom prirode planete zemlje
  • Da bi integrisali svoju ličnost i postigli celovitost, sveukupnost svih nivoa življenja
  • Da bi uhvatili korak sa sobom
  • Da bi bili zdravi
  • Da bi se uskladili sa svojom životnom svrhom
  • Da bi ostvarili svoje ciljeve koji imaju trajnu, a ne prolaznu ili trenutnu vrednost
  • Da bi povećali sve naše potencijale što vodi ka optimalnim mogućnostima
  • Da bi stekli drugačji pogled na sistem vrednosti (povratak trajnim vrednostim)
  • Da bi vodili neuslovljen, harmoničan  život i imali unutrašnji mir
  • Da bi poboljšali odnose (porodične, poslovne)U STVARNOSTI, PROMENOM SEBE, VI MENJATE VAŠE OKRUŽENJE.


– Aktivacija svetlosnog tela, pokretanje energetskog bića (radi se jednom u životu)

– 1 SEANSA – 1 DAN: energetsko isceljenje kao priprema za aktivaciju (2 dodatne seanse: ako vam je potrebno isceljenje)

– 2 SEANSE – DAN ZA DANOM: aktivacija, pokretanje energetskog bića, aktivacija DNK lanaca, harmonizacija vaše ličnostiViše o Svetlosnom telu na:
SVETLOSNO TELO
HARMONY108 - ENERGIJA


....

Нема коментара:

Постави коментар