16. април 2014.

SVE JE VIBRACIJA

Sve je vibracija, treba se samo uključiti na pravu frekvenciju


Vibrira planeta, voda, vazduh, svaki čovek i svako živo biće, pa tako i svaka bolest ima svoju vibraciju.
S ove ili one strane, uvek je poruka bila ista: bolest nije slučajna, a nije ni kazna. Bolest ti poručuje da ne slediš svoj put, da ti život ide ukrivo, da se ne ponašaš dobro, da imaš ciljeve koji nisu tvoji. Bolest je tu da naučiš. Bolest ti govori da si izgubio kontakt s dušom. Bolest ti govori da nema ljubavi u tvom životu.
Bolest je uvek pokazatelj unutrašnje vibracije – onog što propuštamo kroz nas i forsiranje nečeg lažnog. Dakle, naše telo je određeno da bude zatvor naše duše. A kad smrt pokupi naše telo i ono padne na zemlju, duša će biti oslobođena iz tog zatvora i susrešće se sa svojim istinskim bićem. No, nije poenta čekati smrt tela da bi se oslobodili i da bi živeli u harmoniji i jedinstvu.
Priroda je sve ljude obdarila posebnim sposobnostima, ali ih većina ne koristi. Čovek ima dve hemisfere mozga koje nauka još nije potpuno istražila. 40% ćelija mozga radi, a 60% „spava”.


U ovoj priči ja sam samo provodnik univerzalne energije koja aktivira celo telo čoveka da se samo isceli. Svaki čovek ima neraskidivu vezu sa univerzumom, a ja samo pomažem da se one veze koje su prekinute ponovo uspostave. Zahvaljujući ovim talasima određenim vibracijama podstičem buđenje unutrašnjih sposobnosti kod čoveka i organizam sam sebe počinje da leči (psihički, fizički). Organizam se sam leči.
Ljudi uglavno tvrde da se posle seansi osećaju dobro i da jedva čekaju sledeću. Ja nisam ničiji terapeut. U pitanju je samo usklađivanje energije.
Dakle, ceo svet se zasniva na vibraciji!
Svaki čovek je energetsko biće (što im je teško za poverovati), ima energiju i svi ljudi na našoj planeti mogu sebi pomoći i otkloniti bolest.
Ljudi su neizlečivi, a ne bolesti.
To su oni koji su zbog različitih životnih okolnosti izgubili veru i nadu. Veoma je važno da čovek veruje u pomoć, iako to nije presudno. Takođe, ono što je bitno, da se ovim seansama, čoveku pristupa kao celovitom organizmu, a ne samo njegovim obolelim delovima.
Nijedan terapeut nije svemoćan i ne može vam dati garanciju da će delovati na sve vaše bolesti, kao ni na svakoga.


Aktivacijom ne dobijate ništa novo, već budite ono uspavano, ono sa čim ste došli u ovaj svet. Svetlosno telo. A ono nije prekidač pa da pritiskom iz prve promenite život. To nije rezervna guma koja se vadi samo kada ste u nevolji. Koristite ga kao volan koji vas drži na pravom putu kroz ceo život!


Нема коментара:

Постави коментар